Thoát khỏi ràng buộc của cơ chế vũ trụ cũ, bước trên con đường Sư phụ an bàiTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Tất cả chúng sinh đều là sinh mệnh trong vũ trụ cũ, và các đệ tử Đại Pháp cũng đang bước ra khỏi vũ trụ cũ. Bởi vì cựu vũ trụ đã bại hoại rồi, trên thân tôi cũng có rất nhiều quan niệm biến dị, tâm chấp trước và niệm đầu tư tưởng bất thuần hình thành trong vũ trụ cũ, cựu thế lực hình thành bởi các sinh mệnh cao tầng bại hoại trong cựu vũ trụ có một bộ an bài đối với tất cả các sinh mệnh, trong đó cũng bao gồm một hệ thống an bài đối với các đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu đắc Pháp, can nhiễu từ cựu thế lực cũng đã hết sức lớn. Sự biến dị của cựu thế lực chính là đi ngược lại với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, chúng sử dụng những quan niệm đã bại hoại và tâm lý nguỵ thiện của mình để đối đãi với các sinh mệnh, tất cả những gì chúng làm đều là vị tư, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của những sinh mệnh khác. Đối với các đệ tử Đại Pháp chúng cũng chọn dùng những biện pháp hẹp hòi và không kiện toàn của vũ trụ cũ, chúng cho rằng nếu không còn được nữa thì sẽ đào thải, không có chỗ để dung chứa, vì vậy tất cả những gì cựu thế lực làm là huỷ diệt chứ không phải là cứu độ.

Trong các can nhiễu đến từ cựu thế lực, tôi có cảm giác rõ ràng nhất là: trong công tác và cuộc sống hiện thực, mỗi khi có được chút kinh nghiệm xử lý công việc suôn sẻ thì sẽ có một số biến cố xảy ra làm thay đổi trật tự bình thường của mọi việc, thậm chí gây khó khăn rất lớn, kinh tế bỗng trở nên quẫn bách, tương lai mờ mịt. Việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm tôi, tôi phải điều chỉnh lại tâm thái của mình và phải tìm tòi ra biện pháp khác để xử lý công việc. Ban đầu tôi nghĩ vận mệnh của mình là như vậy, nhưng sau khi tu luyện, tôi nghĩ rằng đó là do bản thân có quá nhiều chấp trước tạo thành, bèn không ngừng hướng nội tìm, cũng phủ nhận các an bài và giải thể các mưu đồ của cựu thế lực, nhưng không mấy thành công. Thông qua việc liên tục đọc các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ, tôi ngộ ra được một điểm, tôi cảm thấy rằng cựu thế lực đang phá hoại tôi từ căn bản, mục đích là can nhiễu chính niệm của tôi, phá vỡ trật tự làm việc bình thường của tôi và tạo ra trùng trùng khó khăn để trừ khử tâm trí tôi. Mục đích của cựu thế lực là khiến tất cả sinh mệnh đi đến chỗ hoại diệt.

Đôi khi tôi mơ hồ cảm thấy rằng những nhân tố rất tà ác bên ngoài thực ra là can nhiễu của cựu thế lực, chúng mang theo tâm tật đố và tự tư hết sức tà ác để kiềm chế và gây trở ngại cho tôi ở mọi nơi.

Trong quá trình tu luyện, tôi minh bạch được rằng sở dĩ cựu thế lực đối đãi với tôi như vậy là vì chúng nắm chắc rằng tôi có tâm chấp trước, tâm vị tư, tâm tật đố, có những quan niệm biến dị v,v., với cựu thế lực mà xét thì tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng, vì vậy chúng đã thiết lập đủ mọi chướng ngại cho cuộc sống của tôi, khiến tôi làm việc gì cũng hết sức gian nan, lúc trước khi đắc Pháp và thuở mới đắc Pháp, về mọi mặt tôi đều không có được sự thuận lợi, trong tâm cảm thấy rất thống khổ, không có việc gì là vui vẻ cả. Lúc ấy tôi căn bản không biết cựu thế lực là những sinh mệnh cao tầng bại hoại như vậy, chỉ biết một mực chịu đựng, bản thân tôi căn bản cũng không thay đổi được tình trạng đó.

Tùy theo việc học Pháp thâm sâu tôi đã dần dần có lý giải về cựu thế lực, Sư phụ đã nhiều lần giảng về cựu thế lực trong các bài giảng Pháp các nơi, và cũng giảng về sự hình thành của cựu thế lực. Qua đó tôi mới minh bạch được rằng tất cả các sinh mệnh cao tầng trong vũ trụ cũ đều đã biến dị, bởi vì cơ điểm của vũ trụ cũ chính là vị tư.

Các đệ tử Đại Pháp chúng ta là những sinh mệnh do Sư phụ tuyển chọn, và về cơ bản là do Sư phụ quản. Sư phụ không thừa nhận các việc cựu thế lực xen vào để an bài cho đệ tử Đại Pháp cũng như tạo ra ma nạn cho đệ tử, Đại Pháp mà Sư phụ truyền là viên dung bất phá, là trí huệ vô biên, không gì là không thể. Khi chúng ta chiểu theo Đại Pháp của Sư phụ mà làm thì sẽ chủ động loại trừ được tất cả những thứ biến dị và bất thuần tồn tại trong trường không gian của tự thân, việc học Pháp và tu luyện là để quy chính bản thân. Sư phụ đang trông nom cho chúng ta tu luyện, bất kể sinh mệnh nào cũng không được can nhiễu, các chấp trước của chúng ta sẽ được quy chính trong Đại Pháp, bởi vì chúng ta là những người tu luyện, việc tu bỏ chấp trước vốn là điều căn bản. Tôi cũng minh bạch rằng các nhân tố can nhiễu tà ác của cựu thế lực là không muốn để cho chúng ta tu thành, và mục đích của tà ác là hủy diệt. Đây chính là điều mà những sinh mệnh cao tầng của cựu thế lực đã biến dị trong vũ trụ cũ đã làm, về bản chất thì chúng đã đi ngược lại đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn.

Cứu độ thực sự là từ bi, và chỉ có Sư phụ mới thực sự đang tại nhân gian từ bi cứu độ con người! Chỉ có Sư phụ mới thực sự vất vả bôn ba làm các việc để cho chúng ta tu thành!

Có một điều cần nói rõ là thông qua việc không ngừng học Pháp và tu luyện, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, trong 27 năm tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã an bài lại đường đời cho tôi và thay đổi vận mệnh của tôi, mọi việc đều được chiểu theo trình tự bình thường mà vận hành, những thứ cần có đều không thiếu, hơn nữa, khi chính niệm của tôi rất mạnh và niệm đầu phù hợp với Chân Thiện Nhẫn thì thực sự là tâm tưởng sự thành. Tất cả những điều này là do Sư phụ an bài cho tôi, giúp tôi bước đi trên con đường tu luyện, Sư phụ đã từ bi ban cấp cho tôi! Nhưng trong tâm tôi không cầu, thản nhiên đối diện với tất cả những gì tôi có một cách tuỳ kỳ tự nhiên. Tôi không cách nào dùng ngôn ngữ của con người để cảm tạ Sư phụ, chỉ có tu tốt bản thân, làm tốt ba việc để trợ Sư cứu người, chứng thực Pháp, thì mới có thể báo đáp được một phần hồng ân cứu độ của Sư tôn!

Một chút thể hội trong giai đoạn hiện tại, nếu có điều gì không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Dich từ: http://big5.zhengjian.org/node/274083Ngày đăng: 03-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.