Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (5)[Chanhkien.org 22-01-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại quận Sơn Hà thành phố Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thời gian trôi nhanh, năm tháng thoi đưa, hàng nghìn hàng vạn lời cũng không cách nào diễn tả nổi hồng ân của Sư phụ, nhân dịp năm mới đang đến, chúng con cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ, cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Tân Niên Cảm Hoài

Luân hồi chuyển sinh các nhất phương, vi tầm Thiên Pháp bả nhân đương

Mạt hậu kết duyên sư lĩnh hàng, ngã vi đệ tử diệu vinh quang

Thập ác độc thế hồng ma cuồng, cựu thế thiết nan trọng trọng đáng

Chân tu đệ tử siêu kim cương, chính tà đại chiến bất úy cuồng

Sư tại pháp tại nhất lộ thượng, lý ước cứu nhân tẩu tứ phương

Pháp Chính càn khôn thiên địa lượng, tịnh liên đóa đóa thiên đình phương

Đệ tử Đại Pháp tại quận Sơn Hà thành phố Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Lộ Thủy Hà, huyện Phổ Tùng, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở Thiết Bắc, Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại hệ thống giáo dục Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương, Trung Quốc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Đới Hà thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cảm ơn Sư phụ đã cho con đắc Pháp. Con phải ghi nhớ những lời của Sư phụ và trở thành một người tu luyện thực sự, cùng theo Sư phụ về nhà. Cảm ơn Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp Từ Niệm cùng người nhà 4 thế hệ từ quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Vợ chồng cùng các con đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Dùng nghìn lời vạn chữ cũng không biểu lộ hết được niềm cảm ân của chúng con với Sư tôn! Duy chỉ có tinh tấn thực tu hơn nữa, mới có thể không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Đệ tử xin gửi tới Sư tôn câu: “Cảm ơn Sư phụ”, đệ tử xin bái lạy Ngài! Cảm ơn Sư tôn từ bi khổ độ, đệ tử không cách nào báo đáp Ngài, chỉ có tu tốt chính mình, vứt bỏ hết thảy nhân tâm, bỏ đi quan niệm hậu thiên, đi cho chính con đường tu luyện mà Sư tôn an bài, tu thành bậc vô tư vô ngã, theo Sư tôn trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một đệ tử trẻ đến từ Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một gia đình chín người ở thôn Hương thị trấn Phụ Sơn Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Gia đình chín người chúng con đã hiểu sự thật về Đại Pháp, thoái ​​khỏi tất cả các tổ chức xấu xa của đảng tà ác, và cảm ơn Sư phụ Đại Pháp đã quan tâm. Gia đình chúng con chúc mừng năm mới đến Ngài! Chúng con luôn ghi nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Một cặp vợ chồng học viên mới từ Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một gia đình hiểu rõ chân tướng đắc phúc báo ở quận Mưu Bình, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây Thái Nguyên cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây, Thái Nguyên cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Tây Xương, Tứ Xuyên cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Tây Xương, Tứ Xuyên cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại di tộc Tự Trị Châu ở Lương Sơn, Tứ Xuyên cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Kiềm Đông Nam Miêu tộc cùng tộc Tự Trị Châu tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lục Bàn Thủy tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại An Thuận tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Đồng Nhân tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Kiềm Tây Nam Bố Y Tộc Miêu Tộc Tự Trì tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Kiềm Tây Nam Bố Y Tộc Miêu Tộc Tự Trì tỉnh Quý Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Côn Minh, Vân Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Côn Minh, Vân Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới 2020 vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc cung chúc Sư tôn năm mới 2020 vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp từ hệ thống giáo dục thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc cung chúc Sư tôn năm mới 2020 vui vẻ!

Hai đệ tử Đại Pháp cùng gia đình từ thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc cung chúc Sư tôn năm mới 2020 vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Phụ Tân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một nhóm học Pháp ở Tế Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp thay mặt gia đình ba người từ huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ba thành viên trong gia đình kinh doanh vải huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Lý Đại Sư năm mới vui vẻ!

Hai đệ tử Đại Pháp huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một người đàn ông đến từ huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

Ba học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một người đã nghỉ hưu từ huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

Một gia đình ba người kinh doanh quán ăn vặt ở huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi từ đại lục đã thay mặt cả gia đình hướng đến Sư tôn từ bi vĩ đại, chí cao vô thượng chúc mừng năm mới: cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đời này con may mắn đắc được Đại Pháp vũ trụ nghìn vạn năm, ức vạn năm này, đó là ước nguyện khi đến thế gian của con, con nhất định phải trân quý những phó xuất gian nan của Sư tôn, trân quý Đại Pháp, trân quý thời gian, học Pháp cho tốt, đồng hóa Pháp, chuyển biến quan niệm, tinh tấn thực tu chính mình, hoàn thành thật tốt sứ mệnh tiền sử, theo Sư tôn về nhà. Con bái lạy Sư tôn!

Nghìn lời vạn chữ con nói thành một câu: Sư phụ Ngài thật vất vả, đệ tử nhất định nghe theo lời Sư tôn, làm tốt ba việc, mong Sư tôn yên tâm, đệ tử mong nhớ Ngài, mòn mỏi mong Sư tôn sớm ngày về Trung Nguyên.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/2564ba2Ngày đăng: 27-01-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.