Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (3)[Chanhkien.org 22-01-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại  Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư tôn Ngài vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp tại  ngành thẩm phán tại Trung Quốc đại lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  Đức Huệ, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Lời Sư tôn dạy con để trong tâm

Sư tôn dẫn hướng không mê đường

Đệ tử cứu người lên thuyền cứu độ

Đệ tử Đại Pháp tại  Đức Huệ, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  huyện Nghĩa tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  Cẩm Châu, Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

7 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Triều Dương, Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp tại huyện Tào, Hà Trạch tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Sơn Đông Kỳ cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng con kính chào Sư phụ tôn kính

Dưới sự từ bi khổ độ của Ngài, chúng con lại bước qua 1 năm, Ngài vì để chúng sinh có thể được cứu, vì để thành tựu đệ tử Đại Pháp, thực sự Ngài đã dốc hết tâm huyết, thao tận hết tâm, đệ tử không thể nào biểu lộ hết niềm cảm ân đối với Ngài. Trong những ngày này về sau, tâm tín Sư tín Pháp của đệ tử không thay đổi, con sẽ đi theo Sư tôn cho đến cùng.

Khấu tạ Sư tôn! Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  nhóm học Pháp nhỏ ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Nhóm Khoa số 1 Triệu Nguyên ở Yên Đài, Sơn Đông chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc!

Năm mới sắp đến, tất cả các đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp nhỏ của chúng con cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý!

Năm mới ở Trung Quốc là ngày Tết mà toàn thể gia đình đoàn viên. Mỗi dịp Tết đến, chúng con bao giờ cũng mong nhớ Sư tôn vĩ đại. Sư tôn mạnh khỏe! Ngài vất vả rồi! Chúng đệ tử mòn mỏi ngóng trông Sư tôn vĩ đại sớm ngày về nước, để Sư đồ đại đoàn viên, khắp chốn mừng đón “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, trong tâm chúng con mong nhớ Sư tôn quả là không có lời nào có thể biểu đạt, Sư tôn đã ban cho chúng con hết thảy những điều mà người thường có muốn cũng không được, là Đại Pháp đã ban cho chúng con con đường tu luyện sáng tỏ, mới khiến chúng con bước đi cho đến ngày hôm nay. Sư phụ vì đệ tử mà Ngài đã chịu đựng rất nhiều, rất nhiều, đệ tử không cách nào báo đáp Sư phụ, chỉ có làm theo lời Sư phụ dặn, làm tốt ba việc, cứu nhiều người, nỗ lực tu tốt chính mình, mới báo đáp được ân Sư.

Đệ tử khấu bái Sư phụ! Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở  Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư phụ à! Vào thời điểm chúng sinh vũ trụ sắp bị hủy diệt, Ngài đã dùng công lực và từ bi vô lượng để ngăn trở sóng dữ vô cùng lớn, khiến cho sinh mệnh của chúng sinh ở tầng tầng vũ trụ được kéo dài cho đến hôm nay. Ngài còn đem cao đức Đại Pháp nghìn năm, vạn năm khó gặp này ban cấp truyền cho chúng con, Ngài đem gạch tên chúng con từ địa ngục, khi đệ tử chúng con gặp phải các chủng khó khăn và ma nạn Ngài lại dùng thần thông và công lực không thể tưởng tượng nổi chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong những thứ đó cho chúng con, đệ tử chúng con có dùng cạn ngôn ngữ nhân loại cũng không cách nào biểu lộ niềm cảm ơn sự từ bi bảo hộ và khổ đổ của Sư tôn đối với chúng con, đệ tử chúng con chỉ có thể biểu thị từ đáy lòng: bất quản tà ác điên cuồng cỡ nào, không kể thời gian Chính Pháp còn dài bao lâu, đệ tử nhất định đi theo Sư tôn Chính Pháp đến những ngày cuối cùng, chúng con sẽ làm tốt 3 việc, tu tốt bản thân, làm cho Sư tôn vui lòng, khiến Ngài bớt khổ tâm, một lần nữa con cảm tạ Sư tôn từ bi vô lượng!

Đệ tử Đại Pháp là học sinh trung học tại  Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

                         Tâm Thanh

Luân hồi triển chuyển đáo nhân thế

Mãn mục hồn trọc phiền tâm ý

Vô thần tà thuyết thị hoang ngôn

Biến dị quan niệm bả nhân mê

Chân Thiện Nhẫn lao ký tâm lý

Tịnh liên độc trán xuất ô nê

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại  trường trung học ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư tôn năm mới vui vẻ!

Con cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, dưới sự bại hoại đạo đức của nhân loại, con cảm ơn Sư tôn đã truyền Đại Pháp của vũ trụ, chuyện tốt như này, con tuổi nhỏ thế này đã đắc được rồi, con thật là có phúc! Con năm nay mới lên trung học, con vẫn luôn nghĩ việc học trung học rất nặng lề, có áp lực lớn, kỳ thực không phải vậy, dưới sự săn sóc của Sư tôn, con đã thuận buồm vượt qua kỳ học đầu tiên, khi thi cuối kỳ, con đã làm xong bài thi và con kiểm tra lại  bài thi 1 lượt, liền lập tức trong đầu con hiện lên  “Luận Ngữ”, kết quả con được 675 điểm trong tổng cộng 7 môn học, mặc dù đây không phải là điểm cao nhất, nhưng điểm này cũng rất cao, con còn cần trưởng thành, và cố gắng hơn nữa! Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Mọi sự như ý! Con mong mỏi Sư tôn sớm có ngày về Trung Quốc đón năm mới.

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

 

Tĩnh tâm tư kỷ quá

Chấp trứ nhất loa loa

Tha trứ đại bao phục

Chẩm năng tranh quá hà

Thị phi mâu thuẫn trung

Đô thị tự kỷ thác

Phóng hạ danh lợi tình

Khinh chu sử thiên quốc

Thế gian vô đạo đức

Nhân loại tại đọa lạc

Cẩn tuân Sư giáo hối

Cứu chúng thoát hồng họa

Tân niên hỉ sự đa

Cảm ân lệ bộc thước

Đệ tử cửu khấu thủ

Cung chúc Sư khoái lạc

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng lợi bái lạy

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Xin chào Sư tôn tôn kính!
Sư tôn Ngài vất vả rồi!

Vào thời khắc nguy hiểm khi đại khung vũ trụ có nguy cơ bị hủy diệt, Sư tôn từ bi vĩ đại vì cứu hết thảy chúng sinh ở tầng tầng vũ trụ mà hạ xuống, và đến thế gian mê nơi nhân loại, Ngài đem Đại Pháp vũ trụ trân quý vô tỷ hồng truyền thế giới. Sư tôn vì chúng sinh mà chịu nhận vô lượng nghiệp lực, Ngài vì thành tựu đệ tử mà phí bao tâm huyết, trong những năm tháng ma nạn giữa máu và lửa hơn 20 năm, thời thời khắc khắc Ngài đang bảo hộ cho đệ tử, gia trì cho đệ tử, Ngài đã phải trả giá cực lớn, để kéo dài thời gian kết thúc. Hồng đại từ bi của Sư tôn, đệ tử không cách nào biểu đạt. Chúng con biết thời gian Chính Pháp còn lại chẳng còn mấy. Trong thời khắc thời gian trị giá nghìn vàng, vạn vàng này, chúng con không thể phóng túng bản thân, cẩn thận làm theo lời Sư tôn dặn, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, làm tròn sứ mệnh. Chúng con phải học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, đồng hóa Đại Pháp, không ngừng ngộ ra Pháp lý tại cao tầng để chỉ đường cho chúng con, tìm về tự ngã chân chính, không bị sự tình giả tướng và những loạn tượng của thế gian mê hoặc, chính niệm đối đãi hết thảy, chân chính phát huy tác dụng to lớn của đệ tử Đại Pháp, phối hợp chỉnh thể, viên dung chỉnh thể, mau theo kịp tiến trình Sư tôn Chính Pháp, làm tốt 3 việc, bước đi cho tốt cho chính đoạn đường cuối cùng, không phụ kỳ vọng của Sư tôn. Chúng con vô cùng nhớ Sư tôn, mòn mỏi sớm ngày gặp mặt Sư tôn. Con bái lạy Sư tôn vĩ đại! Con cảm ơn Sư tôn từ bi khổ độ.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thôn Mộ nông, Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Tuyết Trung Mai

Mai hoa ngạo tuyết đóa đóa trán

Bách hoa điêu tạ độc tự diễm

Nguyện tố hàn đông tuyết trung mai

Phương hương tát mãn nhân thế gian

Bả Gia Hoàn

Thiên niên luân hồi tiếp Pháp duyên

Hồng trần dục hải hà khả luyến

Hỉ đắc Đại Pháp tịnh tâm điền

Lịch kinh cự nạn chí vị suy

Cam vi trọc thế nhất tịnh liên

Từ bi tát biến trần thế gian

Cảm ân Sư Tôn khổ cứu độ

Công thành viên mãn bả gia hoàn

Đệ tử Đại Pháp toàn thôn khấu bái sư tôn, làm tốt 3 việc, kiên định tu Đại Pháp đi theo Thầy.

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp nhỏ ở  Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Thanh Đảo cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Xin chào Sư tôn!

Sư tôn Ngài vất vả rồi!
Đệ tử  Thanh Đảo nhớ Ngài!

Xin Sư tôn yên tâm: chúng con nhất định đi cho tốt đoạn đường trợ Sư Chính Pháp cuối cùng, làm tốt 3 việc, đồng hóa Đại Pháp, theo Sư tôn về nhà.
Toàn thể đệ tử  Thanh Đảo hợp thập bái lạy.

Năm mới 2020 sắp đến. Năm cũ sắp qua năm mới sắp đến, trước hết cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Thân thể kiện khang!
Sư tôn Ngài vất vả rồi!

Mỗi bước đi trên con đường tu luyện của đệ tử trong suốt 20 năm qua đều có sự bảo hộ của Ngài.

Trong dịp năm mới, đệ tử chúng con hướng nội tìm, tu tự mình để chiểu theo yêu cầu nghiêm khắc hơn nữa. Con lấy bài viết của đồng tu “ an bài của Sư phụ lớn hơn hết thảy” để giác ngộ bản thân: nghe lời Sư tôn, án chiếu theo yêu cầu của Sư tôn mà làm, thiết thực làm tốt 3 việc, báo đáp ân Sư.

Mẹ con gái đệ tử Đại Pháp tại Lương Sơn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Đệ tử Đại Pháp tại  quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại  năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp tại huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Trương Dịch, Cam Túc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử nhớ Ngài,  Ngài vất vả rồi! Các đệ tử biết ơn Sư phụ, biết ơn Đại Pháp, tin vào Sư phụ và tin vào Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư tôn Ngài vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhân vô đạo đức thế gian mạt pháp

Sư tôn hạ thế hồng truyền Đại Pháp

Tà ác chi đồ phỉ báng Thiên Pháp

Pháp đồ tại thế Trợ Sư Chính Pháp

Kiên như bàn thạch tín Sư tín Pháp

Vạn chúng đắc cứu tạ Sư tụng Pháp

Đệ tử Đại Pháp tại  Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  Lương Sơn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Hạ Điện, Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  Huyện Ba Ngạn thành phố Cáp Nhĩ Tân

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở thành phố Đông Doanh ở tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  mỏ dầu Thắng Lợi

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư Tôn tân niên hảo

Sư ân hạo đãng vô ngôn biểu

Ngũ thể đầu địa tạ Sư ân

Trợ Sư Chính Pháp tranh phân miểu

Các đệ tử Đại Pháp tại Thắng Lợi bái lạy.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  Huyện Ba Ngạn thành phố Cáp Nhĩ Tân

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại  hệ thống mỏ dầu ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân Vũ Tinh

Tiểu tiểu lạp tử Pháp trung sinh

Mông Sư a hộ ân thiên trọng

Lăng sương ngạo tuyết nhị thập tái

Trợ Sư Chính Pháp cứu chúng sinh

Trừ tẫn tà ác thiên chúng tỉnh

Đoái hiện thệ ước đạp quy trình

Trân tích kim sinh Pháp trung duyên

Tha nhật hóa tác tân vũ tinh

Đệ tử Đại Pháp là học sinh lớp 11 cùng các em ở Chiêu Viễn Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà ở Chiêu Viễn Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nghe thấy gà gáy lên canh ba đệ tử luyện thần công

Vừa học Pháp lại tu mình đạo đức ngày ngày lên cao

Bốn phương đi giảng chân tướng cứu người trong nước lửa

Thế nhân tỉnh minh chân tướng tam thoái bảo vệ sinh mệnh

Ân Thầy to lớn toàn cầu tán tụng nghênh đón đại khung mới khung

Đệ tử Đại Pháp tại  là sinh viên Đại học ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chúc mừng năm mới Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ! Sư phụ Ngài vất vả rồi!

Tiên Đồng Tạ Ân

Thiên giới tiên đồng hạ phàm trần

Vi tầm Chủ Phật đãi nhân thân

Kim triêu đắc Pháp Sư thân độ

Tích pháp tích duyên tích Phật ân

Tẩy tẫn ô trọc huệ căn hiển

Tiên xu bản tính lộ thuần chân

Giai tiết hựu đáo bái ân Sư

Khấu tạ Chủ Phật tái tạo ân

 

Một gia đình ba thế hệ đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô đưa gia đình cùng cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại  Tứ Xuyên

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp lâu năm tại  quận Thành Nam, Chiêu Viễn, Sơn Đông

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chúc mừng năm mới Sư phụ
Các đệ tử viết tặng thơ gửi lên Thầy.

Tạ Sư Ân

Lịch tẫn thiên tân kinh lịch vạn khổ

Hạ phàm gian tùy Sư Chính Pháp

Kỷ phiên phong vũ kỷ phiên ma lệ

Bội thụ ngao tiên tâm dĩ siêu nhiên

Xá tẫn nhân tâm liễu khước tục niệm

Thệ tùy sư phản thiên cung tiên uyển

Sư ân hồng sư ân trọng

Tạ tự nan biểu

 

Duy Hóa Hồng Nguyện:

 

Chủ phật dĩ lai thế truyện thiên Pháp

Chúng sinh khoái tỉnh đặng Pháp thuyền

Độ thuyền tương khải hàng quy kỳ bất viễn

Chúc phúc vĩ đại đích Sư tôn quá niên hảo!

 

Sư Tôn Hảo

Từ cựu nghênh tân hựu nhất niên

Hỏa thụ ngân hoa ánh mãn thiên

Tiên pháo tề minh Pháp quang thiểm

Đại Pháp từ bi chiếu phong niên

Sư tôn chỉ huy thiên luân chuyển

Đại Pháp khai ích tân kỷ nguyên

Triển chuyển luân hồi mê mộng tỉnh

Đa tạ Sư tôn tạo Pháp thuyền

Pháp thuyền du du từ bi độ

Vi thừa pháp thuyền đẳng thiên niên

 

Nhân hoan mã dược Phật quang chiếu

Long phi phượng vũ thiên tế gian

Hỉ khí dương dương quá đại niên

Tảo phán Sư tôn đại đoàn viên

 

Chân Tu Vân  – Đệ Tử Đại Pháp Trường Xuân,

ngày 15 tháng 1 năm 2020

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở  tỉnh Hắc Long Giang

cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hồi  Gia

 

Pháp Luân Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn,

Trục tiệm đồng hóa thiện tu tâm.

Tuân chiếu Sư Tôn giáo hối tố,

Công thành tùy Sư phản thiên môn.

Tác phẩm thư pháp – “Thực tu”
cung chúc: Sư tôn năm mới vui vẻ!
Năm mới đồng tu thêm chính niệm!

Chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc!

Thơ:  Đóa Đóa Liên

Tạ Sư Ân

Phổ thiên đồng khánh nghênh tân niên phi toàn pháp luân thiên địa toàn

Càn  khôn thương khung thiên địa định thiên thể cự biến tinh hà hoán

Ức vạn chúng sinh hoạch tân sinh cảm ân Sư tôn vãn cuồng lan

Sư tôn từ bi cứu hồng vi Phật quang phổ chiếu tân kỷ nguyên

Tịnh liên đóa đóa nghênh phong triển mạn thiên phiêu vũ hương phong tán

Ngạo tuyết hàn mai nghênh khách tùng ý như kim cương ý chí kiên

Khấu bái hợp thập cảm Sư ân vô lượng từ bi phúc tề thiên

Cát tường tử thụy hà mãn thiên thiên địa vạn vật hoán tân nhan

 

 

 

            Thơ: Đóa Đóa Liên

Yết Hoang Ngôn

Hồng triều hoang ngôn nhất la la

Thiểu niên nhi đồng bất phóng quá

Tà thuyết giáo dục hủy vị lai

Giáo khoa thư trung thực tà ác

Tinh thần nha phiến thượng độc ẩn

Vô thần luận điều tang đạo đức

Cường chế bội đái hồng lĩnh cân

Nhất bộ nhất hãm nhập tuyền qua

Cử quyền phát thệ chung sinh hiến

Mộng mộng đổng đổng mệnh bị đoạt

Văn hóa giáo dục quán độc dịch

Hủy diệt truyền thống thiên lộ cách

Sát nhân chế độc thành anh hùng

Thiểu nhi thiên chân bản vô tà

Tà thuyết hủy nhân vô tẫn đầu

Nhân nhân học hội xướng hồng ca

Thần truyền văn hóa uẩn thiên ky

Thiên địa vạn vật hàm nghiễm bác

Sáng Thế Chủ Phật dĩ lai thế

Cứu độ thương sinh hồi thiên quốc

 

 

Thơ: Đóa Đóa Liên

Hạo Khí Vĩnh Tồn

Văn minh cổ quốc danh dương tứ hải

Lễ nghi chi bang nhân nhân kính ngưỡng

Diễn dịch vô sổ anh hùng hào kiệt

Mỹ danh hải nội ngoại tứ xử dương

Bách niên hồng họa diện mục giai phi

Giả hóa độc thực phẩm quốc dân thương

Giả thoại hoang ngôn biến địa lưu thảng

Văn minh cổ quốc biến thể lân thương

Thiên hàng hồng phúc Đại Pháp hồng truyền

Lực vãn cuồng lan thế bất khả đáng

Nhất quần Chân Thiện Nhẫn đích tín đồ

Xuyên việt tâm linh thâm xử thiện lương

Mạo tử tiến gián đan chiếu thiên cổ

Truyền bá Chân Thiện Nhẫn đích quang mang

Đam phụ cứu độ thế nhân sử mệnh

Thông thiên đạo lộ huy hoàng thản đãng

Thế đại tương truyền phổ tả cao ca

Hạo nhiên chính khí chiếu diệu thập phương

 

 

Thơ: Đóa Đóa Liên

Thiểu Nhi Kiêu

Xuân chính hảo thiểu niên kiều

Xuân thảo phá thổ ngọc trúc cao

Hồng trần phàm thế tẩu nhất tao

Thiểu nhi như hoa vị lai kiêu

Tây lai u linh họa Trung Hoa

Tâm ngoan thủ lạt phẫn nhân yêu

Thiềm ngôn độc hại trĩ đồng tâm

Cử quyền độc thệ bả mệnh yếu

Đại Pháp truyền hồng phúc đáo

Mạt khứ thú ấn bả mệnh bảo

Tam thối đại triều thị thiên ý

Thần Phật pháp quang bả nhĩ chiếu

Đệ tử Đại Pháp thay mặt gia đình gồm 6 người tại  Lưỡng Danh huyện Bình Nguyên tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Duy Nguyện Sư Tôn Tiếu

Chính Pháp hồng thế đãng ô trọc

 

Hoành tảo quần âm ngu mê tỉnh

Bất úy bạo ác cứu nhân cấp

Pháp đồ trợ Sư thế gian hành

Tam thoái đại triều như phong tật

Ức vạn dũng sĩ thoát ngục địa

Cứu nhân sổ mãn Sư tôn tiếu

Đoái hiện thệ ước hồi thiên đình

Ngày 16 tháng 1 năm 2020 thượng kính

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/256303

 

 Ngày đăng: 26-01-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.