Học viên hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!Nhân dịp kỷ niệm 32 năm Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!Ngày đăng: 13-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.