Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (2)[Chanhkien.org 22-01-2020]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp nước Pháp gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại, cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Năm mới Canh Tý của Trung Quốc đang đến, ngay trong lúc Sư tôn cứu độ thương sinh, trong Chính Pháp vĩ đại của Pháp Chính hồng khung. Nhân dịp năm mới đang đến này, toàn thể đệ tử Đại Pháp nước Pháp trong niềm cảm ân vô hạn xin kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại, cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hồi thiên ( quy tự dao)

Quy

Từ Hàng cứu thế vạn vũ trụ đi theo

Chuyển Pháp Luân

Trời đất nở hoa rực rỡ

Đệ tử Đại Pháp nước Pháp hợp thập kính bái

Năm Canh Tý – năm mới Trung Quốc

Đệ tử Đại Pháp tại Đan Mạch cung chúc Sư tôn năm mới 2020 vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Utah, Hoa Kỳ cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một nhóm các đệ tử Đại Pháp trực tiếp chống lại cuộc đàn áp ở nước ngoài, trợ Sư Chính Pháp kính bái

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ! Mỗi bước chân của đệ tử đều không rời xa khỏi sự bảo hộ từ bi của Sư tôn! Đệ tử phải trân quý cơ duyên tu luyện quý giá được Trợ Sư Chính Pháp vạn cổ không gặp, bỏ đi tư tâm, tu bỏ đi tự ngã, đồng hóa Đại Pháp, bước đi cho chính trên con đường tu luyện mà chính Sư tôn an bài, hướng nội tìm, và cùng tỷ học tỷ tu cùng đồng tu, làm tốt 3 việc, làm tròn lời hứa tiền sử, theo Sư tôn về nhà.

Ngày 15 tháng 1 năm 2020.

Tất cả các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ trong các nhà tù ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong dịp năm cũ nghênh đón năm mới, và trong những ngày gia đình đoàn viên này, con thay mặt cho các đồng tu bị giam giữ bất hợp pháp trong các nhà tù ở Đại Khánh gửi lời chúc tết đến Sư tôn! Mặc dù chúng con bị giam giữ bất hợp pháp trong động quỷ, nhưng tâm tu luyện của con ai cũng không thể cải biến, chúng con đời này vì Pháp mà đến, đời này vì trợ Sư mà làm! Chúng con sẽ không quên thệ ước. Chúng con có Sư tôn bảo hộ, chúng con sẽ vô oán vô hận, giữ vững thiện niệm, từ bi cứu người. Một lần nữa con xin kính chúc Sư tôn.

Một gia đình đệ tử Đại Pháp gồm năm người tại mỏ dầu Đại Khánh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Trong dịp năm mới này, đệ tử sẽ dùng tâm thuần tịnh để làm tốt 3 việc. Khiến Sư tôn an lòng.

Một đệ tử Đại Pháp lâu năm ở huyện Khắc Sơn thuộc Tề Tề Cáp Nhĩ cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại học Cát Lâm, Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử cảm ân ơn cứu độ của Sư phụ, là Sư phụ đã tẩy tịnh và vớt con lên từ dưới địa ngục, sinh mệnh của con là được Sư phụ kéo dài ban cho, đó là để con tu luyện. trong năm mới này, con nhất định cần tu luyện tốt trên con đường mà Sư phụ an bài, nắm bắt thời gian khẩn cấp cứu người, không phóng túng, không giải đãi, học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm thực tu bản thân, hoàn thành thệ ước, nỗ lực làm 3 việc, thỉnh Sư phụ yên tâm, con nhất định theo Sư phụ về nhà, cầu xin Sư phụ gia trì cho con nhé.

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ gồm 9 người cùng cả nhà 4 người ở Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới, cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Như ý mỗi ngày, con muốn Sư phụ mỉm cười. Trong năm mới, dưới sự gia trì của Sư tôn, trong Phật ân hạo đãng, con dốc toàn lực chính niệm chính hành, tinh tấn thực tu, làm tròn lời hứa, không phụ kỳ vọng của Sư tôn. Con xin cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại!

Đệ tử Đại Pháp cùng cả nhà 4 người ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp lâu năm cùng gia đình ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm ơn Sư tôn từ bi cứu độ. Một người luyện công, cả nhà thụ ích. Con vững tu trong Pháp trong 22 năm, thân tâm khỏe mạnh, huyền diệu không thể tin nổi. Các con của con đều hỗ trợ con tu luyện Đại Pháp, và đạt được thành công trong sự nghiệp, cháu trai, cháu gái của con đều đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Toàn thể gia đình chúng con cảm ơn sự từ bi khổ độ của Đại Pháp, chúng con nhớ kỹ 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo”, chúng con hy vọng Sư tôn sớm ngày quy về Đông thổ.

Bái lạy Sư tôn vĩ đại.

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm nhỏ học Pháp ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng con là những đệ tử Đại Pháp may mắn nhất trong vũ trụ. Chúng tôi sẽ luôn tín Sư tín Pháp 100 %, tu tốt bản thân, làm tròn lời hứa, giao cấp hết thảy cho Sư phụ, dũng mãnh tinh tấn theo Sư phụ trên con đường về nhà, tái tinh tấn, khiến cho Sư phụ vui vẻ, yên tâm, bớt nhọc nhằn lo lắng.

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Con bái lạy Sư tôn.

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư tôn

Ngài thật cực khổ

Ngài vì trăm triệu đệ tử

Ngài thao tận hết tâm

Cứu chúng sinh

Ngài nếm khổ vô tận

Đệ tử không lấy gì để hồi báo

Chỉ có làm tốt 3 việc

Tu khứ hết thảy nhân tâm

Mới có thể đối đãi với Ngài

Mới có thể cùng Ngài quay về ngôi nhà mỹ hảo kia
Hai mẹ con nữ đệ tử Đại Pháp tại huyện Nghĩa, Liêu Ninh kính chúc

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Dùng cạn ngôn ngữ của nhân loại cũng không sao biểu đạt hết tâm tình cảm ân của con đối với Sư phụ, con chỉ có cách nghe lời Sư phụ, học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, việc gì cũng dùng tiêu chuẩn của Pháp đến để yêu cầu chính mình, tu khứ đi hết thảy nhân tâm và chấp trước, làm tốt 3 việc, dùng mọi cách để cứu nhiều người.

 

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Con là đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài tỉnh Sơn Đông, con vô cùng cảm ơn Sư tôn từ bi cứu độ, cảm tạ Sư tôn truyền Đại Pháp ban phúc cho nhân loại. Bước qua gió mưa trong hơn 20 năm, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, đệ tử Đại Pháp dựa vào tín niệm kiên định tín Sư tín Pháp mà đã bước đến ngày hôm nay. Chúng con nỗ lực làm theo sự chỉ bảo của Sư tôn, làm tròn sứ mệnh, cứu độ chúng sinh, học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, nỗ lực thực tu, để cho nhiều sinh mệnh hơn ghi nhớ “ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Và họ sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp ban cấp cho sinh mệnh hạnh phúc cùng sự mỹ hảo.

Đệ tử Đại Pháp tại Cẩm Châu, Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Cẩm Châu, Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Lăng Hà, Cẩm Châu, Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Lăng Hà Cẩm Châu, Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư ân hạo đãng


Đệ tử Đại Pháp lâu năm tại huyện Nghĩa, Liêu Ninh cung chúc

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư ân hạo đãng

Đệ tử Đại Pháp lâu năm tại huyện Nghĩa, Liêu Ninh thượng kính

Chúng sinh hiểu rõ sự thật tại thành phố Hán Trung tỉnh Thiểm Tây cung chúc Lý Đại Sư năm mới vui vẻ!

Chúng tôi trông mong Đại Sư Lý Hồng Chí vui vẻ! Vạn sự như ý, cảm ơn các đệ tử tốt mà Ngài đã dạy dỗ, họ vì thân tâm của chúng tôi khỏe mạnh mà lao tâm trong thời gian dài.

Chị dâu cả 80 tuổi nói:

Tôi thường nghe cháu trai tu luyện Pháp Luân Công của tôi thường giảng những sự việc về Pháp Luân Công, mặc dù tôi không biết chữ, nhưng tôi minh bạch Pháp Luân Công khiến người ta chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn làm người tốt. Trong tâm tôi rất bội phục người tu luyện Pháp Luân Công và luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay tôi đã ngoài 80 tuổi. Một lần vào tháng 10, vì trời mưa và trong sân có rêu và tôi bị trượt khi đi ngang qua đó. Hai người giúp tôi lên xe của con trai tôi để đưa tôi đi viện. Từ bệnh viện, nhờ có cuộc gặp gỡ của cháu tôi, cháu ấy đã lên xe và nói với tôi rằng tôi không phải lo lắng, không cần kêu gào lên, trong tâm thành tâm niệm: Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Tâm tôi lập tức bình tĩnh trở lại, và tôi đến bệnh viện để niệm chín chữ và đi ngủ cũng niệm, kết quả chưa đến 1 tháng sức khỏe của tôi đã được phục hồi và tiêu trừ đi lỗi lo lắng của người thân của tôi rằng tôi sẽ không thể đi lại bình thường. Cá nhân tôi đã chứng kiến ​​rằng Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp cứu mạng. Từ đó con cái của tôi đã thay đổi cách nhìn đối với tuyên truyền giả tạo của ĐCS Trung Quốc, và chúng đã nghe cháu trai của tôi giảng chân tướng, và chúng đã hiểu rõ sự thật và làm tam thoái, vì thế cả gia đình tôi xin cảm ơn Lý Đại Sư đã ban cấp cho tôi bình an và sức khỏe.

Pháp thân của Sư phụ trông nom người hữu duyên

Tôi năm nay 74 tuổi, và trong những năm gần đây tôi gặp một người tu luyện Pháp Luân Công trên đường lớn, và cô ấy đã giảng chân tướng cho tôi 3 lần, vì hiểu những gì cô ấy nói tôi đã lấy đĩa CD, và sách chân tướng về nhà, gia đình và các anh chị em của tôi sẵn sàng đọc nó. Vào tháng 11 năm nay, cô ấy nói với tôi về tình hình mới của Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi đang đi xe đạp vì giỏ xe đạp của tôi chứa đầy rau quả tôi mua. Vì chúng tôi vừa đi xe vừa nói chuyện. Khi cô ấy nói chuyện, chiếc xe của cô ấy va vào tôi và tôi ngã khỏi chiếc xe rơi xuống đất. Cô ấy lập tức dừng xe điện để chạy đến đỡ tôi, và hỏi tôi có bị thương không ? Tôi nói tôi không sao, tôi ngã xuống đất mà cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cô ấy nói rằng bạn thực sự là một người hữu duyên đó ! Pháp thân của Sư phụ của tôi đã bảo hộ bạn rồi! Mặc dù bạn chưa có tu luyện, nhưng bạn trân quý những tờ chân tướng mà tôi tặng, lại còn khiến thân nhân của mình hiểu rõ sự thật, trên đầu ba thước có thần linh đó nhé! Đây đúng là bạn hiểu rõ chân tướng Đại Pháp và đắc được bình an, nếu như bạn vì những người thế gian không rõ chân tướng mà giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nhất định bạn sẽ đắc thiện báo, phúc thọ.

Một khẩu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công không hiệu quả đối với những người hiểu rõ sự thật.
Một phụ nữ nói:

Tôi đã đọc tài liệu sự thật về Pháp Luân Công. Đó đều là sự thật có thật. Cho đến nay, chúng vẫn còn công khai tuyên truyền giả mạo, chúng có dán nhiều nữa chúng tôi cũng không tin, chúng tôi tự biết trong tâm đâu là chính đâu là tà.
Một ông lão nói: “Tôi đã đọc cuốn sách Pháp Luân Công rồi. Cuốn sách còn tốt hơn 10 triệu lần so với những gì Tổng Bí thư của Chính phủ Trung ương đã nói …”

Đệ tử Đại Pháp tại huyện Ba Ngạn tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại huyện Ba Ngạn tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

một sinh viên năm nhất đại học ở Thanh Đảo, Sơn Đông chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!!

Con là một sinh viên Đại học được Sư phụ cứu độ, mặc dù con vẫn còn chưa chính thức bước vào con đường tu luyện, nhưng từ nhỏ con đã trưởng thành cùng “Chân Thiện Nhẫn”. Con vĩnh viễn sẽ không quên ơn cứu mạng của Sư phụ, con muốn nghe lời Sư phụ, làm tốt hết thảy mọi việc để hồi báo ân Sư.

Quỳ bái Lý Đại Sư!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Du Điền, Giang Hán thành phố Giang Tiềm tỉnh Hồ Bắc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thị trấn Kim Lĩnh, thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, chúng con lại vững vàng bước qua một năm nữa, chúng con không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để biểu lộ thành tâm đối với Sư tôn, trong những năm tháng sau này, chúng con sẽ tín Sư tính Pháp một cách kiên tín bất động, và làm tốt các việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, chân chính tu tốt bản thân, cùng theo Sư tôn về ngôi nhà chân chính của mình.

Hai vợ chồng cán bộ đã nghỉ hưu ở độ tuổi 80 ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Xin chào Sư phụ! Sư phụ, Ngài thật vất vả!

Hai lão già chúng con may mắn được Sư phụ từ bi cứu độ, Sư phụ đã ban cho chúng con một thân thể khỏe mạnh và tâm thái khoan dung, bình an, khiến cho đời sống của chúng con vui vẻ hạnh phúc. Chúng con từng hồ đồ suốt nửa đời, từng vì mất được trong danh lợi tình mà dày vò khổ não, chúng con đã không biết ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, đầu não của chúng con đã tỉnh táo, chúng con đã biết rất nhiều rất nhiều đạo lý mà cả đời không có cách nào biết, chúng con đã biết con người sống không phải là để làm người thường, mà là để phản bổn quy chân, chỉ có đắc được Chính Pháp chân chính cứu nhân mới có thể thực hiện được mục tiêu của đời người. Đời này, chúng con chân chính gặp được cao đức Đại Pháp chân chính cứu người giải thoát khỏi biển khổ, đó chính là Pháp Luân Đại Pháp, chúng con đã gặp được Sáng Thế Chủ pháp lực vô biên, chúng con cảm thấy may mắn biết bao. Cao đức Đại Pháp này là vạn cổ khó gặp, chúng con có duyên mới đắc được, chúng con trân quý vô cùng, chúng con cũng thường nói với người nhà không tu luyện rằng tin tưởng và Sư phụ và Đại Pháp sẽ là tốt nhất. Họ cũng nhờ chúng con tu luyện Đại Pháp mà có cải biến thân tâm cực lớn, trong tâm người nhà con cũng tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ, trong tâm họ cũng biết rõ cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp là một trường án oan rất lớn, họ cũng đều ủng hộ chúng con tu luyện Đại Pháp. Đại ân đại đức của Sư phụ chúng con không cách nào biểu đạt. Chúng con chỉ có nhất tâm kiên định vào Đại Pháp cùng Sư phụ, vô luận hoàn cảnh của chúng con ra sao, bất kể hình thế của xã hội có biến hóa thế nào, chúng con đều dựa vào trái tim kiên định, dọc đường dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ mà bước đến ngày hôm nay, tín niệm kiên định thực tế của chúng con vào Pháp Luân Đại Pháp không thể lung lay, trong những năm tháng khủng bố sắc đỏ của cuộc bức hại Đại Pháp của Trung Cộng hơn 20 năm nay, mỗi từng đệ tử Đại Pháp kiên định chân tu chúng con đều cảm thụ sâu sắc uy đức và Phật ân hạo đãng của Sư phụ, cũng là kiến chứng cho tà không thể thắng chính đó là thiên lý bất diệt, uy đức của Đại Pháp sẽ mãi tỏa sáng trong vũ trụ mênh mông, bao la, ân trạch chúng sinh thương vũ! Chúng con vô cùng mong nhớ Sư tôn từ bi vĩ đại, chúng con mòn mỏi Sư tôn sớm ngày trở về Trung Quốc đại lục, Sư phụ và đồ đệ sớm ngày đại đoàn viên!

Tử và chứng kiến ​​tà ác Các nguyên tắc trên trời chính đáng và không thể phá vỡ, sức mạnh của Đại Pháp sẽ tỏa sáng mãi mãi trong vũ trụ rộng lớn, Enze Cangyu! Chúng tôi rất nhớ Sư phụ vĩ đại và từ bi, và hy vọng rằng Sư phụ có thể trở về Trung Quốc đại lục càng sớm càng tốt, và cuộc hội ngộ sẽ rất tuyệt!
Đệ tử bái lạy Sư tôn! Con chân thành cảm ơn Sư tôn từ bi khổ độ.

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư ân hạo đãng

Sư tôn Chính Pháp, trải qua cự nạn, rung động đại khung. Cựu thế lực hồ đồ, khư khư cố chấp, tà đảng ngu muội ngoan cố, chúng sinh gặp nạn.

Nguyện tiền sử, xem hành động vĩ đại của đồng tu, kiếm sắc cùng phóng.

Trời giáng cuốn sách chín chương ( Cửu Bình).

Đâm Rồng đỏ, hồn phách của nó hạ vào ngục Vô Gián

May gặp Chuyển Luân Thánh Vương, người biểu thị thoái đoàn, đồng bào dần tỉnh, xóa sạch ấn thú, bảo bình an.

Dòng chảy của sông lớn, tội ác chồng chất, chỉ đợi lưới Pháp đại thẩm phán.

Mau đắc Pháp, chờ mong tương lai thần tiên, bay về khung trời.

Đệ tử Đại Pháp kính chúc.

Đệ tử Đại Pháp tại Nam Kinh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại huyện Bảo Phong tỉnh Hà Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại đoàn viên

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi Chính Pháp
Ân Sư tràn ngập đầy khắp trời xanh
Ngài cứu độ vô lượn chúng sinh vũ trụ
chúng sinh mừng vui,

Sư đồ gặp nhau đại đoàn viên

Đệ tử Đại Pháp lâu năm cùng toàn thể gia đình tại Yên Đài Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thay mặt cho gia đình gồm 7 người ở Yên Đài Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Năm mới đã đến, và cả gia đình con xin chân thành cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp của vũ trụ ra thế gian và đánh thức chúng con đang lạc lõng trong hồng trần, khiến chúng con có thể thoát khỏi biển khổ và Ngài đã chăm sóc chúng con từng bước trên con đường phản bổn quy chân. Chúng con không cách nào báo đáp, chỉ có thể đi cho đến cuối con đường mà Sư tôn chỉ dẫn cho chúng con.
Bái lạy Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp tại Lễ Lăng, Hồ Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Dưới sự chăm sóc bảo hộ của Ngài, nhóm học Pháp nhỏ chúng con trân quý một năm đã trôi qua. Mặc dù chúng con còn có kém cỏi quá lớn so với những yêu cầu của Sư phụ đối với chúng con, nhưng chúng con có thể cảm nhận được từng bước chân tiến bộ của bản thân, và chúng trong cần tinh tấn hơn nữa trong dịp năm mới, để làm tròn lời hứa của chính mình, làm tốt 3 việc, cứu độ chúng sinh.

Đệ tử Đại Pháp tại các hạng mục, nhóm học Pháp nhỏ, điểm tư liệu tại Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại ngành giáo dục Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại bị giam giữ bất hợp pháp tại Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cảm ơn Sư Phụ vô lượng từ bi! Không cách nào con có thể cảm ân, không cách nào biểu đạt thành lời, đệ tử xin ghi nhớ lời chỉ bảo của Sư tôn, đồng hóa Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, không cô phụ sự phó thác của Sư tôn, đệ tử chúng con hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành đại nguyện tiền sử, viên mãn tùy theo Thầy. Một lần nữa con cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Một lần nữa con cảm ơn Sư tôn vô lượng từ bi! Khấu bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ ở Lai Châu, Yên Đài tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới này, chỉ có thực hiện tốt 3 việc, làm tròn lời hứa tiền sử. Làm cho Sư tôn bớt nhọc lòng, khiến Ngài yên tâm hơn. Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ.

Thương vũ đồng tụng

Cựu pháp giải thể tứ đại không

Thành trụ phôi quá diệt đột hàng

Vô lực hồi thiên ta thanh thán

Chúng thần mê mang giai vô vọng

Thương khung chi đỉnh Sáng Thế Chủ

Vạn vương chi vương vô thượng vương

Nữu chuyển càn khôn thừa nguy nan

Thừa phong huy thủ trảm cự lãng

Lao tâm nhân gian thiên thượng khổ

Tấn phát ban ban thần thể thương

Từ bi cứu độ vô cùng tận

Thương vũ đồng tụng ân vô lượng

Quy Chân bái lạy Sư tôn năm mới vui vẻ

 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/256301Ngày đăng: 26-01-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.