Học viên hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ Kính Chúc Sư Phụ Năm Mới Vui Vẻ![Chanhkien.org 20-01-2023]

Chúng con là đệ tử Đại Pháp hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ nhất định tu luyện bản thân tinh tấn, phối hợp với nhau thật tốt nhằm giúp nhiều chúng sinh hơn minh bạch chân tướng Đại Pháp và được đắc cứu. 

Nhân dịp kỷ niệm năm mới 2023, chúng con Kính Chúc Sư Phụ Năm Mới Vui Vẻ!Ngày đăng: 21-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.