Học viên hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ![ChanhKien.org]

Chúng con là đệ tử Đại Pháp hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ, nhất định thanh tỉnh hơn nữa, lý trí hơn nữa, luôn dùng chính niệm xét vấn đề, kiên định làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước. Chúng con cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con cơ hội trợ Sư chính Pháp. Nhân dịp Trung thu, chúng con kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! 

 

Thiệp trung thu 2023

 Ngày đăng: 28-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.