Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (1)[Chanhkien.org 22-01-2020]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng toàn cầu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng con đã từng trải qua các loại nguy hiểm khi đến thế gian

Cuối cùng may mắn nhận được pháp duyên vạn cổ không thể gặp

Trong 20 năm mưa gió này, dưới sự bảo hộ của Ngài,

Chúng con không hề sợ mà bước vượt qua,

Là Sư phụ tử bi đã tẩy tịnh nghiệp lực đầy thân của chúng con,

Nghìn lời vạn chữ cũng khó có thể biểu đạt hết lời cảm ân của chúng con đối với Ngài.

Thưa Sư phụ! Chúng con sẽ không quên lời hứa đã lập từ thời tiền sử,

Trong dịp năm mới Canh Tý này, đệ tử chúng con sẽ tinh tấn làm tốt 3 việc,

Đem chân tướng truyền khắp nhân gian,

Giúp cho nhiều chúng sinh hơn nữa sẽ được cứu

Chúng con sẽ nộp cho Sư phụ một bài thi mãn ý

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng toàn cầu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn, Ngài thật vất vả

Chúng con sẽ không quên tâm nguyện ban đầu, tu luyện thật tốt bản thân, phối hợp giúp đỡ tốt lẫn nhau, chính niệm như núi, không sợ gian nan, chính niệm đánh thức thế nhân.
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng toàn cầu hợp thập bái lạy!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng toàn cầu Bình Đài DHT 703 cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp gồm 3 người ở Hamilton Canada cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm ơn Sư tôn!

Dọc đường dưới sự bảo hộ của Ngài, chúng con đã đem Pháp dung chứa trong tâm, trong mưa gió gian nan, trong mối thân duyên đời đời kiếp kiếp, và trong cuộc đàn áp chúng con chưa từng bị tiêu trầm, chính niệm mà quy chính bản thân, đi cho tốt con đường tu luyện cuối cùng mà không hối hận- cứu nhiều người, tiển tịnh hồi quy

Một gia đình đệ tử Đại Pháp gồm 3 người ở Hamilton Canada hợp thập bái lạy.

Đệ tử Đại Pháp tại Toronto cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Đệ tử cảm ân Sư tôn

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Phật Sơn, Quảng Đông, sống ở Hoa Kỳ cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cao tuổi mới tu luyện thuộc bộ đội đặc chủng Hoa Kỳ cùng gia đình: Chúc mừng năm mới Sư phụ vĩ đại!
Cảm ơn Sư Phụ đã cứu mạng!
Con nguyện luôn kiên định tin tưởng vào Sư phụ!
Kiên định tin tưởng vào Đại Pháp!
Cái tâm này bất biến, trời đất và người cùng chứng giám!
Ngày 22 tháng 1 năm 2020 kính tặng

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Tây Ban Nha cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Sydney, Úc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn Chính Pháp thật cực khổ!

Cảm ân Sư tôn cứu độ vô lượng chúng sinh Phật ân hạo đãng!
Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Cảm ơn Sư tôn!
Đệ tử quỳ lạy
hợp thập
Đệ tử Đại Pháp tại Sydney, Australia kính tặng
ngày 19 tháng 1 năm 2020

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Con song thủ hợp thập bái tạ

Nhất loạt đồng tâm cảm tạ Sư tôn

Ân Sư hạo đãng giữa trời đất

Hồng ân con vĩnh viễn không quên

Khắc ghi lời hứa cứu nhiều người

Tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Liên, Đài Loan , hợp thập thành kính trước Sư tôn trong năm Canh Tý

 

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại điểm tham quan ở Kuala Lumpur, Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Mã lai tây á (Malaysia) song phong tháp

Cát Long pha trung tâm súc lập

Trung Quốc du khách lai giá lý

Đại Pháp đệ tử triển bản cử

Hạ xa quá vãng khán chân tướng

Thức phá cộng sản tà linh

Quan phương đồ phiến vương tiến đông

Tam trương tương mạo hữu soa dị

Đầu phát hỏa trung thiêu bất điệu

Chẩm ma hội hữu giá quái sự

Nguyện quân minh biện tế phân tích

Biệt bị hoang ngôn tái mông tế

Hoạt trích khí quan mưu bạo lợi

Quyên hiến khí quan tao chất nghi

Quốc tế xã hội toàn tụ tiêu

Phản đối khiển trách thanh lãng khởi

Khuyến quân tĩnh tâm thính chân tướng

Minh biện thị phi tố thiện cử

Quý châu bình đường thạch đầu kỳ

Lục cá đại tự hiển thiên ý

Cửu Bình quảng truyền thập ngũ tái

Cửu kiếm thứ thấu tà linh

Cản khoái tam thối mạc trì nghi

Thoái xuất tà đảng tuyển chính nghĩa

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Kuala Lumpur, Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Lãng lãng càn khôn nhật nguyệt tân

Hồng ma nhiên tẫn chú chân kim

Chủ Phật nhất niệm vạn tượng biến

Chính thiên chính địa chính nhân tâm

Tằng tằng thiên vũ giai xưng tụng

Mạt Pháp mạt kiếp cứu độ ân

Đạn chỉ nhất huy tam sinh hí

Duyên quy Đại Pháp”Chân, Thiện, Nhẫn”

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Tanjung Marin, Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Con đã trải qua vô số ma nạn và tầng tầng nghiệp trái trên con đường tu luyện gian khổ của mình, con càng thêm cảm ân sâu sắc sự bảo hộ từ bi vô lượng của Sư tôn dành cho đệ tử. Nhân dịp năm mới, đệ tử cúi đầu báy lạy cảm tạ ân Sư!

Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục tạm trú ở Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn dẫn dắt đệ tử

Vì đệ tử mà chịu đựng cự nạn

Giúp cho đệ tử cảm nhận được một thân thể thoải mái vô bệnh

Sư tôn dẫn dắt đệ tử

Ban ân cấp cho đệ tử “Chuyển Pháp Luân

Giúp đệ tử thoát khỏi dòng chảy ô trọc loạn thế của chốn hồng trần hiểm ác

Sư tôn dẫn dắt đệ tử

Ngài không ngại vất vả mà từ bi bảo hộ đệ tử trong 20 năm đen tối tà ác bức hại điên cuồng

Giúp đệ tử trải qua nghìn gian khó vạn hiểm nguy bước tới ngày hôm nay

Sư tôn từ bi vĩ đại

Lời dặn dò kỹ càng của Ngài trong 20 năm

Đã mở đường cho đệ tử trở về về ngôi nhà đẹp đẽ ở thiên quốc

Sư tôn, Sư tôn

Người thật khổ cực!

Đệ tử tại thời điểm năm mới đang đến

Xa cách đại dương trong tâm con gửi gắm lời chúc chân thành

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Năm mới đệ tử song thủ hợp thập dập đầu bái lạy trước Sư tôn

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Kuala Lumpur, Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

 

Trong chốn hồng trần

Sư tôn từ bi vĩ đại đưa con vào miền tịnh thổ

Khiến con thoát khỏi thói đời thấp kém

Khiến con hiểu được phản bổn quy chân mới là nơi chốn của sinh mệnh

Trong khi tu luyện

Sư tôn từ bi đã ban cho con cuốn sách quý

Ngài đã tẩy tịnh thân tâm con khỏi bùn nhơ của thế gian ô trọc

Ngài đã chịu nhận đủ loại thống khổ trên thân tâm của con

Đưa con từng bước trở về nhà

Sư tôn từ bi vĩ đại

Hồng ân của Ngài tựa như núi

Đứng sừng sững đồ sộ vậy mà không nhìn thấy hết đỉnh núi

Hồng ân của Ngài tựa như biển

Dùng cạn văn chương cũng không tả hết nhiều bao nhiêu

Sư tôn, Sư tôn

Sư tôn, Sư tôn

Ngài cực khổ quá

Đệ tử chỉ có thể cẩn thận tuân theo lời Thầy dặn dò

Mới không cô phụ hồng ân hạo đãng của Sư tôn từ bi vĩ đại

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Selangor, Malaysia cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chá cô thiên – cảm ân

Từ khứ cựu tuế diêu kính hiến,

Cảm ân Sư tôn phân miểu bạn.

Nhập tái vi đồ trảm ky bán,

Tẩy khứ trần ô thoát nê đàm.

Khuynh sở hữu, bả chúng hoán,

Bất từ tân lao duyên cơ duyên.

Sư tôn hồng ân vô nhân hiểu,

Thiết thân thể hội quát mục khán.

Đệ tử Đại Pháp tại sông Áp Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Con cảm ân Sư tôn, bái lạy Sư tôn, con sẽ tinh tấn thực tu, làm tròn lời hứa, cứu nhiều chúng sinh

Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Thượng Hải cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!


Đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Mộc Lan cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hoa Điện, và thành phố Cát Lâm tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!


Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư phụ thật vất vả!

Các đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân kính thượng

Đệ tử Đại Pháp tại Đông Doanh tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

 

Tân Chương –   Quân Tử Nghiễn

Bạo trúc thanh thanh tàn đông tàng

Tiếu ngữ doanh doanh tẫn xuân quang

Biến tát chân tương thiên dữ địa

Chính niệm thần uy phổ hoa chương

Hương Vận

Phác thực vô hoa ám u hương

Sinh hoạt tỏa sự tâm tính chương

Nhuận tâm vô thanh triển chân tướng

Nhân gian tiên vận tú quần phương

Thiên võng khôi khôi trảm hồng cuồng

Thiện ác đoản trường thần tại lượng

Vi đắc khung thương thiên vũ tịnh

Bất cụ tiền đồ tái viễn phương

 

Vật Vong

Thị thùy tại khoáng dã trung ca xướng

Thanh âm cao viễn nhi liệu lượng

Hựu hữu thùy tại na lệ thủy mang mang

Giá ca thanh bát động liễu trần phong đích tâm phòng

Thị thùy một hữu bả nhĩ di vong

Chân thành đích truy tầm trứ nhĩ sơn cao thủy trường

Giá hựu thị thùy đích thủ chưởng

A hộ trứ khung thương đích mỗi nhất thốn địa phương

Như quả hoàn bất năng đổng hồng ân hạo đãng

Nhất định thị na hồng ma cổ hoặc trứ nhĩ bả thiên lương tang

Ngã môn đích gia tằng kinh tại thiên đường

Vi đắc Đại Pháp trần trung hàng

Đồng hóa Đại Pháp đồng hồi thiên đường

Giá ước định bất yếu vong

Sáng Thế Chủ dĩ kinh bả thiên môn đại phóng

Tha khiếu ngã dụng ca thanh bả chân tương xướng

 

Tạ Hồng Ân

Hồng thế tỉnh hồng trần vạn tượng Pháp canh tân

Cam lộ phúc âm triệt vạn cổ tân thiên môn

Hồng vũ Chủ Phật ân pháp luân hựu nhất xuân

Duy hữu canh tinh tấn quy hàng tạ Sư tôn

 

Năm mới 2020 sắp đến đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô – Nam Kinh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Lời chúc mừng năm mới

Xin chào Sư phụ, năm mới sắp đến rồi. Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở Lương Sơn, Sơn Đông, xin hướng đến Sư tôn từ bi vĩ đại gửi lời thăm hỏi, chúc con chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!!! Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ, có dùng hết nghìn lời vạn chữ cũng không biểu đạt hết lòng cảm ơn của đệ tử, đệ tử chỉ có thể đứng ở một nơi xa trên địa cầu, song thủ hợp thập, quỳ bái Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

 

Tụng Sư Ân

Thanh tùng bạch tuyết áp châm chi

Chuyển thuấn nhật xuất tuyết dong thệ

Vạn vật phục tô chân tương hiển

Tái khán ác đảng tây dương thời

Giác tỉnh thế nhân dũng tam thoái

Đại triều bành phái thành hồng thế

Trợ Sư Chính Pháp bộ kiên thực

Tâm trung vô quý kiến ân Sư

(đệ tử Đại Pháp tại Song Lạp Tử kính thượng)

 

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

 

《 Hoàn Thành Sử Mệnh Báo Sư Ân 》

Ngã môn thị Chủ Phật đích tử đệ

Tại Đại Pháp Pháp Lý trung mộc dục

Bối phụ cứu độ thế nhân trọng nhâm

Thoát ly khổ hải tòng phản thiên vũ

Hoàn thành sử mệnh báo đáp Sư ân

Na thị ngã môn lai thế mục địa

(Học Tử – đệ tử Đại Pháp kính thượng)

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Hán Trung tỉnh Thiểm Tây cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng Sinh Tỉnh Ngộ Tạ Sư Ân

 

Nhân sinh tịnh phi giá nhất thế,

Luân hồi chuyển thế vi Pháp lai.

Giao tương huy ánh Nho Thích Đạo,

Vi truyền Chính Pháp thần lộ khai.

Sư phụ vi cứu thương khung nguy,

Hồng ma trở đáng giáo nhân phôi.

Cửu Bình Thần Vận hoán tỉnh nhân,

Thiện ác nhất niệm tự phân thanh.

Thì gian thôi duyên bất hồi cửu,

Thác thất lương ky bất tái lai.

Giác tỉnh thế nhân tạ sư ân,

Thiên diệt hồng ma tùy thì lai.

Cung chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

 

Tả Thủ “Xuân Từ” Hiến Sư Tôn

Xuân hàn xuân mai phán quy xuân

Xuân quy xuân hồi nhị thập xuân

Xuân lai xuân khứ bội tư xuân

Xuân khứ xuân lai hựu nhất xuân

Xuân sơn xuân thủy mãn mục xuân

Xuân thiên xuân địa hỉ nghênh xuân

Xuân tát xuân quang mị trường xuân

Xuân thụ xuân hoa mãn viên xuân

(Đệ tử Đại Pháp Vân Trình – Hiểu Liên ở Trung Quốc Đại Lục)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/256302

 Ngày đăng: 26-01-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.