Vườn thơ Chánh Kiến: Sư tônTác giả: Hàn Vũ

[Chanhkien.org]

Sư tôn

Nhất bộ Đại Pháp chính càn khôn,
Tam tự chân ngôn chiếu cổ kim.
Nhất thân độc thừa vạn vạn khổ,
Đa thiểu thương vũ hoán tân Xuân.

Tạm dịch:

Sư tôn

Một bộ Đại Pháp chính càn khôn,
Ba chữ chân ngôn chói cổ kim.
Một thân gánh chịu muôn vạn khổ,
Đổi mới thương vũ đón mùa Xuân.

Ghi chú:

Tam tự chân ngôn: tức ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p373.htmNgày đăng: 23-10-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.