Vườn thơ Chánh Kiến: Từ bi cứu độTác giả: Phong Ảnh Vũ Hà

[Chanhkien.org]

Từ bi cứu độ

Hồng ân hạo đãng mãn nhân gian,
Vi tỉnh thế nhân kết thiện duyên.
Tẩu xuất mê đồ vãng hồi phản,
Tâm tồn chính niệm phá hoang ngôn.

Tạm dịch:

Từ bi cứu độ

Hồng ân tỏa sáng khắp nhân gian,
Thức tỉnh thế nhân kết thiện duyên.
Thoát khỏi đường mê quay trở lại,
Tâm tồn chính niệm phá hoang ngôn.

*  *  *  *  *

Ghi chú của người dịch:

Hồng ân: (i) Ơn sâu to lớn vĩ đại; (ii) Đại ân của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hoang ngôn: Lời dối trá, bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p027.htmNgày đăng: 19-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.