Vườn thơ Chánh Kiến: Tết xuân gửi Sư tônTác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org]

Xuân tiết ký Sư tôn

Đọa nhập hồng trần số thập xuân,
Mê thất quy đồ tạo nghiệp thâm.
Hạnh ngộ Chủ Phật hạ phàm thế,
Hỉ đắc Đại Pháp cộng quy chân.
Phật pháp phá giải mê trung vụ,
Chân lý khai khải ức nhân tâm.
Thế gian đệ tử cộng tinh tiến,
Đại Đạo thông thiên Chân Thiện Nhẫn.
Hựu phùng tân xuân giai tiết cận,
Vạn lý diêu bái tạ Sư ân.

Tạm dịch:

Tết xuân gửi Sư tôn

Lạc nhập hồng trần mấy chục xuân,
Mê mất đường về tạo nghiệp thâm.
May gặp Phật Chủ hạ trần thế,
Mừng đắc Đại Pháp cùng quy chân.
Phật Pháp phá giải mê trong bụi,
Chân lý khai mở triệu nhân tâm.
Đệ tử tại thế cùng tinh tấn,
Đại Đạo tỏa sáng Chân-Thiện-Nhẫn.
Hôm nay tân xuân ngày vui vẻ,
Từ xa vạn lý bái Sư ân.

Tết Nguyên đán năm 2003.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p021.htmNgày đăng: 06-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.