Vườn thơ Chánh Kiến: Tiếng lòng kính Sư tônTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[Chanhkien.org]

Kính Sư tâm thanh

Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian,
Phổ độ tế thế Pháp Luân toàn.
Tôn Sư trọng Đạo nhập tu luyện,
Hằng tâm tu thành Phật Đạo Tiên.
Trân tích đa thế kết phật duyên,
Tuyển trạch tương lai tân vũ toàn.
Pháp chính càn khôn độ chúng sinh,
Sư ân hạo đãng thiên ngoại thiên.

Tạm dịch:

Tiếng lòng kính Sư tôn

Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian,
Sư tôn từ bi chuyển Pháp Luân.
Tôn Sư trọng Đạo nhập tu luyện,
Quyết tâm tu thành Phật Đạo Tiên.
Trân quý bao đời duyên Phật Chủ,
Tuyển chọn tương lai vũ trụ nên.
Độ thoát chúng sinh càn khôn chính,
Ơn Thầy mênh mang vượt thượng thiên.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p025.htm


Ngày đăng: 19-09-2011