Vườn thơ Chánh Kiến: Tiếng lòng kính Sư tônTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[Chanhkien.org]

Kính Sư tâm thanh

Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian,
Phổ độ tế thế Pháp Luân toàn.
Tôn Sư trọng Đạo nhập tu luyện,
Hằng tâm tu thành Phật Đạo Tiên.
Trân tích đa thế kết phật duyên,
Tuyển trạch tương lai tân vũ toàn.
Pháp chính càn khôn độ chúng sinh,
Sư ân hạo đãng thiên ngoại thiên.

Tạm dịch:

Tiếng lòng kính Sư tôn

Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian,
Sư tôn từ bi chuyển Pháp Luân.
Tôn Sư trọng Đạo nhập tu luyện,
Quyết tâm tu thành Phật Đạo Tiên.
Trân quý bao đời duyên Phật Chủ,
Tuyển chọn tương lai vũ trụ nên.
Độ thoát chúng sinh càn khôn chính,
Ơn Thầy mênh mang vượt thượng thiên.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p025.htmNgày đăng: 19-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.