Vườn thơ Chánh Kiến: Tạ Sư ânTác giả: Chính Dương

[Chanhkien.org]

Tạ Sư ân

Sư tôn phổ độ cứu thương sinh,
Từ bi hóa vũ khung mãn doanh.
Thế lệ cảm kích thuyết bất tận,
Vạn thế vĩnh tụng Chính Pháp minh.

Tạm dịch:

Tạ Sư ân

Sư tôn phổ độ cứu muôn dân,
Từ bi hóa mưa khắp đại khung.
Nước mắt cảm kích nói bất tận,
Muôn đời ca tụng Chính Pháp thần.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p022.htmNgày đăng: 09-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.