Tu luyện xuất lai từ bi hồng đạiTác giả: Sơn Nguyệt

[Chanhkien.org] Thông qua học Pháp, chúng ta nhận thức được sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm trọng đại mà đệt tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đang gánh trên lưng. Sư Phụ từ bi vĩ đại muốn tôi luyện mỗi đệ tử trở thành những Pháp Vương của tương lai và là vua của các tầng khác nhau của vũ trụ mới đóng vai trò bảo vệ cho vũ trụ mới và duy trì chân lý, và cùng lúc chịu trách nhiệm cứu độ chúng sinh và dẫn dắt vô số sinh mệnh trong thế giới của chúng ta từ bây giờ đến tương lai. Vì vậy, là một đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường thành Thần ngày hôm nay, tu luyện lòng từ bi hồng đại trở thành đặc biệt quan trọng và thiết yếu. Có ý nghĩa thực sự đặc biệt và sâu xa.

Vậy thì lòng từ bi hồng đại là gì? Tôi nhớ một lần Sư Phụ trả lời câu hỏi của một học viên khi ở một Pháp hội và giải thích ý nghĩa thù thắng của “Phật ân hạo đãng” và nội hàm vô tận vô biên của nó. Nếu chúng ta hiểu và cảm nhận nó từ góc độ của người nghe, nó không có ngôn ngữ để diễn đạt dẫu dùng hết ngôn ngữ của loài người. Đồng thời nó cho chúng ta cảm nhận sâu xa lòng từ bi và nhẫn nại vô lượng của Sư Phụ, và sức mạnh vô biên của Đại Pháp và ý nghĩa xâu xa của nguyên lý của Pháp.

Theo quan điểm của tôi, tu luyện lòng từ bi hồng đại, nói đơn giản, là tu luyện một trái tim và trí huệ nhân từ vĩ đại, và dung nhẫn như kim cương. Tuy nhiên nó không phải hình thức và giới hạn như thế. Ngày hôm nay trong thời điểm Chính Pháp này, giữ mình theo kịp tiến trình Chính Pháp, ghi nhớ lời giảng của Sư Phụ và làm 3 việc cho tốt đó là phản ảnh nội hàm của lòng từ bi vĩ đại trong trái tim của mỗi đệ tử Đại Pháp. Chúng ta học Pháp và tu luyện tốt mỗi ngày là sự hiển lộ của từ bi vĩ đại, phát chính niệm và giảng rõ sự thật cho con người thế gian cũng là đang triển hiện Đại Thiện, Đại Nhẫn.

Thực ra, trên con đường tu luyện, mọi thứ, dẫu là bình thường đến mấy, đều là cơ hội của chúng ta để tu luyện từ bi và triển hiện lòng nhân từ. Từng mẫu, từng mẫu nhỏ, từng bước, từng bước nhỏ, chúng ta đều tu luyện lòng từ bi và đề cao tầng thứ. “Công của một người cao bằng trình độ tâm tính của anh ta. ” Khi thế giới của chúng ta được đề cao, dung tích của tâm tính của chúng ta cũng được mở rộng và trở nên to lớn hơn. Sự tu luyện của chúng ta thực sự là bao gồm trong tất cả những điều này. Khi tất cả chúng ta đề cao như một bản thể, mọi thứ khác sẽ được nâng lên cấp và thăng hoa lên cao. Điều đó để nói rằng sự kiên định của chúng ta bước đi trên con đường chứng thực Pháp là hiển lộ minh chứng cho lòng từ bi vĩ đại trong trái tim của mỗi đệ tử Đại Pháp những người đang triển hiện hoàn thành sứ mệnh của mình, dung hòa với nguyên lý của Pháp và những gì Sư Phụ muốn, và cùng lúc kiến lập nên uy đức vĩ đại khai sáng trí huệ viên dung và mọi thứ huy hoàng rực rỡ cần thiết cho sự viên mãn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/11/30/41168.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4359Ngày đăng: 22-01-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.