Không có chuyện ngẫu nhiên khi tu luyệnTác giả: Một học viên Đài Loan

[Chanhkien.org] Ông chủ tôi gửi tôi đi dự một lớp huấn luyện trong vài ngày trước đây. Ban đầu tôi rất bất đắc dĩ để đi. Ngoại trừ làm công việc tốt của tôi, tôi không quan tâm đến thêm các việc liên quan như là tham dự các lớp huấn luyện, vì tôi không muốn việc gì can nhiễu đến công việc giảng rõ sự thật hàng ngày của tôi.

Do đó tôi đến phòng nhân viên để xin không phải đi tham dự lớp. Tôi được bảo là tôi phải đi tham dự lớp học. Vài ngày sau đó, tôi đến lớp. Trong chuyến đi về, tôi gặp hai bạn đồng nghiệp từ thành phố khác và tình cờ đến thành phố tôi đang ở.

Tôi hiểu ra là mục đích của chuyến đi của tôi là để gặp hai bạn đồng nghiệp để xây nên sự lên hệ với họ. Họ nhớ ra tên tôi ngay khi họ thấy tôi, vì tôi thường giảng rõ sự thật với họ qua thư điện tử, nhưng tôi chưa bao giờ có dịp để gặp mặt họ. Nhờ vào chuyến đi này mà chúng tôi được quen biết nhau hơn.

Sư Phụ đã nói trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Thủ đô Hoa Kỳ,” “Người có cơ duyên và những người có thể được cứu độ bới Pháp thân Sư Phụ, các thần chân chính, hay trường bao la của Pháp hình thành cho thế giới, hiện ra trước mắt chư vị trong bất cứ phạm vi nào, mang đến cho họ có dịp đểbiết sự thật. Nhưng chư vị phải làm việc này, nó không tác dụng nếu chư vị không bước ra làm. ”

Tôi mới hiểu rằng Sư Phụ đã dùng nhiều dịp để xếp đặt cho chúng ta gặp những người có cơ duyên với chúng ta. Và chúng ta không nên gián đoạn không tự nhiên những sắp xếp của Sư Phụ. Nếu nó không phải vì một sự sắp xếp nào đó, thì việc sẽ không xảy đến. Trước kia chủ của tôi chưa bao giờ gửi tôi đi lớp huấn luyện.

Việc mà phản ánh trong không gian này là phòng nhân viên đã không bảo tôi đi tham dự lớp nếu Sư Phụ đã không sắp xếp. Không có chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra trong tu luyện và không cần phải thay đổi nó mộ̣t cách không tự nhiên. Người và việc mà chúng ta đối đầu hàng ngày là sự sắp xếp cho chúng ta có mục đích để giảng rõ sự thật. Chúng ta phải yêu mến dịp may khó đến và không bỏ sót một ai được cứu độ.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4149
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/8/6/38888.htmlNgày đăng: 05-10-2006

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.