Tránh xa những quan niệm cũ của thế gianTác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Ngày nay chúng ta có rất nhiều việc như học Pháp, học nghề, rồi làm việc và những việc khác trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Mỗi chúng ta đều phải tiếp xúc với xã hội tùy thuộc vào hoàn cảnh, nghề nghiệp của chúng ta. Những việc chúng ta làm đều là những tiêu chuẩn để các thế hệ sau soi theo. Khi thời kỳ này chấm dứt, chúng ta sẽ để lại những gì chúng ta đã làm như là một cái mốc. Chúng ta là ai và chúng ta có địa vị gì không còn quan trọng nữa. Vì thế chúng ta không nên bám víu nhiều về những quan niệm của thế gian này. “Không bám víu vào quan niệm cũ của thế gian” không có nghĩa là chúng ta bỏ tất cả nghề nghiệp, địa vị, việc làm, hay gia đình của chúng ta. Nhưng chúng ta không để trong tâm những điều này là chính yếu trong cuộc đời của ta. Chúng ta chỉ xem nhẹ chúng thôi. Chúng ta nên dứt bỏ những quan niệm, hay lý luận hạn hẹp của thế gian mà đã mang theo chúng ta hơn ngàn năm nay. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp, và đó không phải là chức vị cho những người bình thường. Bất cứ khi nào hay trường hợp nào chúng ta phải bước ra khỏi những quan niệm củ kỹ, luôn luôn đặt Pháp lên trên hết. Chúng ta phải nghĩ và hành theo như Pháp, từ suy nghĩ, hành động đều phải từ Pháp và theo Pháp.

Chúng ta không nên rơi vào tình cảm vướng bận của con người và không nên bám víu vào những quy lệ cũ khi chúng ta làm việc cho Pháp. Đại Pháp ban cho chúng ta lòng từ bi và khôn ngoan vô biên, và chính vì thế chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Cái chính yếu là chúng ta cứ phải nên bám giữ vào những quan niệm củ kỹ hay chúng ta tin tưởng nên vào Đại Pháp khi chúng ta gặp thử thách. Chúng ta có thật sự tin tưởng vào Đại Pháp hay không? Khi chúng ta cứ tiếp tục bám giữ vào cái “tôi” của mình, thì chúng ta thật sự sẽ không giải quyết được gì cả. Nhưng khi chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào Đại Pháp, chúng ta sẽ giải quyết được mọi việc.

Chúng ta, những đệ tử Đại Pháp, có sứ mạng trọng đại trong giai đoạn này. Chúng ta không phải chỉ để sống cho xong kiếp này, hay chỉ tu luyện cho cá nhân mình. Những gì đã qua thì đã qua rồi. Chúng ta hãy thay đổi trong căn bản của mỗi chúng ta. Hãy sáng suốt, điềm tĩnh, và tinh tấn hơn để đi trọn con đường tu luyện trong thời kỳ Chánh Pháp này.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/1/23/25498.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/2/23/2062.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.