Trở về nguồn cội



Tác giả: Một đệ tử Úc châu

[Chanhkien.org] Nhờ Pháp chúng ta đã thực sự thức tỉnh từ trong đáy lòng, từ trong tâm trí, và từ khắp mọi nơi. Rất nhiều người trong chúng ta, nếu không dám nói là hầu hết, đã nhớ lại lời hứa xưa, lời thệ ước cũ từ nhiều thiên kỷ trước. Một tiếng nói xa xôi, đầm ấm, êm dịu đang kêu gọi chúng ta đang xuất phát từ tận trong tâm thức, từ bản lai diện mục của mình, từ nguồn cội của mình, từ căn nhà thật sự của mình mà nó luôn luôn sống mãi trong tâm khảm của chúng ta, nó không hề bị ràng buộc bởi ý thức, bởi giới hạn của không gian hay thời gian và những định nghĩa rườm rà của thế gian.

Sư phụ, không hề giống như một người nào, đã mở cho chúng ta con đường để tìm về nguồn cội, trở lại căn nhà thật sự của chúng ta, ngay cả giúp cho chúng ta thăng tiến hơn trong tầng cấp của mình, xa rời cái mê lầm, ảo tưởng của thế gian. Mỗi một bước đi, đều có sự dẫn dắt, và mỗi khi bị thử thách hay bị nghiệp báo, thì đã có Pháp soi đường cho chúng ta.

Bên cạnh chúng ta, có hàng triệu người khác cũng cùng chung tâm hướng, có những người có được thiên duyên, và có đây lòng ngưỡng mộ cho sự vô ngã và những nỗ lực không ngừng của họ, đặc biệt là đối với các bạn tu tại Trung quốc.

Tất cả họ đã chọn tái sinh vào mảnh đất đó trong thời kỳ lịch sử khó khăn nhất, vì những tên đầu đảng của tà ác, Giang Trạch Dân, đã chủ xướng tiêu diệt, mạ lỵ Phật Pháp vô biên, một pháp vĩ đại cho toàn vũ trụ. Giữ vững được lòng thành tín với Đại Pháp trong giai đoạn này để vượt qua chính sách khủng bố dã man của tà ác, và không những đã làm sáng tỏ Pháp, cứu độ chúng sinh, mà còn tự giúp bản thân mình, với cơ hội ngàn năm có một này, giác ngộ được Pháp, sống theo Pháp, hoà tan trong Pháp, học hiểu được chân lý bất biến của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn, một chân lý mà cũng là lý do chính đáng, duy nhất cho sự sống.

Không cần biết chính sách khủng bố, tuyên truyền, phỉ báng có sâu rộng đến đâu, dù có nỗ lực “cải tạo” các bạn bằng phương pháp tù đày, tra tấn, hay giết hại. Tất cả đều vô dụng và sẽ có một ngày bọn tà ác sẽ phải trả lại món nợ mà họ đã gây ra cho các bạn.

Công lý và hoà bình sẽ ngự trị tại Trung quốc, kỷ nguyên mới của vũ trụ đang bắt đầu sự chuyển tiếp. Hàng triệu người đã tỉnh thức, tâm trí và lòng thành tín của họ với Đại Pháp thật vô biên, và tất cả họ đều sẵn sàng thực hiện những gì mà họ đã thệ ước trong nhiều thiên kỷ trước. Bây giờ và ở đây, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tu luyện Đại Pháp, cùng nhau tiến bước trong cuộc hành trình trở về nguồn cội của mình, ngay tại trong tâm mỗi chúng ta, nơi mà tất cả chúng ta đã bắt đầu từ đó.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/1/26/2011.html



Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.