Phá tan những an bài của cựu thế lực và hoàn thành mong muốn của Sư PhụTác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[Chanhkien.org] Từ Pháp, chúng ta biết được vũ trụ mới đã được tạo ra xong rồi, và hơn nữa nó tốt đẹp và thù thắng không gì sánh kịp.

Từ Pháp, chúng ta biết Tam Giới đã bị tách ra, thoát ly khỏi vũ trụ, và sẽ bị riêng biệt xử lý.

Từ Pháp chúng ta biết được tất cả chúng sinh đều đến từ Pháp. Nếu không được cứu vào lúc này, thì họ không bao giờ được trở về nhà nữa.

Từ Pháp chúng ta biết được Hồng nguyện của Đồ Đệ Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp trong khi Pháp Chính và cứu độ chúng sinh.

Từ Pháp chúng ta biết lực lượng cũ đã an bài hết sức tỷ mỉ và tinh vi cho Đệ tử Đại Pháp và những nhân tố của lực lượng cũ vẫn phát huy tác dụng. Những lời tiên tri xa xôi đã nói, cứ 10 người thì khó có ai sống sót. Thực ra, nó ghi nhận rằng, lực lượng cũ đã an bài những nhân tố của con người.

Lực lượng vĩ đại của Chính Pháp đang tiến đến trái đất. Nhưng trước khi hiển lộ nơi thế giới loài người, số người rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới cứ mắc kẹt ở tốc độ giới hạn 10 đến 20 ngàn người mỗi ngày. Có vẻ như một bàn tay vô hình đang ngăn chặn tốc độ ấy.

Thậm chí trong một cuộc chạy đua, cuộc đua khó khăn nhất của con người khi hầu hết năng lượng dự trữ đã cạn kiệt, vận động viên vẫn làm được một cú bứt phá giới hạn thân thể trong những dặm cuối cùng. Tại sao như thế, khi đến điểm vô cùng cấp bách như nói con người đang ở giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, khi các Pháp Vương của tất cả các thể hệ vũ trụ khác nhau và vô số sinh mệnh từ các thể hệ đại khung đều phải được cứu, số người rút khỏi Trung Cộng không tăng nhanh như mọi người mong đợi?

Sư Phụ là cứu độ chúng sinh. Làm sao Ngài có thể giới hạn số người sẽ được cứu? Đệ tử Đại Pháp lấy cứu độ con người là nhiệm vụ của họ và cũng đạt viên mãn từ tu luyện trong quá trình ấy. Làm sao họ có thể làm chậm cái gì lại được? Vậy ai đang điều khiển và níu kéo quá trình ấy? Sư Phụ lúc đầu mong muốn sẽ có 2 trăm triệu người được Pháp, nhưng lực lượng cũ cứ khăng khăng giới hạn con số vào 100 triệu người được Pháp. Sư Phụ mong muốn có 50 triệu Học viên đạt viên mãn, thì lực lượng cũ thiết lập những khảo nghiệm phá hoại. Có bao nhiêu đồng tu đã bước xuống con đường sai trái!

Rõ ràng số người rút khỏi Cộng sản Trung Quốc đã giảm xuống dưới sự tác động của những nhân tố của lực lượng cũ. Đó là từ những an bài được làm bởi lực lượng cũ rằng chỉ có 1/10 nhân loại được cứu. Làm sao đây có thể là điều Sư Phụ muốn?

Làm sao uy đức của Đồ đệ Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh lại có thể bị những nhân tố của lực lượng cũ kìm hãm, đó là phạm một tội ác khổng lồ đối với Chính Pháp? Làm sao những sinh mệnh trong vũ trụ mới mà có thể bị khống chế một cách khắc khe bởi lực lượng cũ đã bại hoại? đặc biệt là vào thời kỳ cuối cùng của Chính Pháp?

Đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh được tạo ra bởi Pháp và là những sinh mệnh của vũ trụ mới, đồ đệ Đại Pháp chỉ có thể tiến thẳng tới những gì mà Sư Phụ muốn, đó là điểm quan trọng nhất. Họ phải phá tan nhưng thiết lập của lực lượng cũ và chứng thực Pháp cho chúng sinh trong toàn vũ trụ như một vinh dự lớn nhất, khích lệ con người rằng Đại Pháp có thể cứu họ và tránh được những mối nguy, và ai còn sở hữu tư tưởng tốt, tất cả đều có cơ hội được cứu.

Trong một bài của học viên tiêu đề “Sư Phụ vẫn đang đợi nhưng không còn Nhiều thời gian nữa” một học viên mô tả một cảnh tựợng sau đây, “ Lực lượng vĩ đại của Chính Pháp tiến về trái đất…. rất hùng mạnh. Đột nhiên tôi thấy đôi tay của Sư Phụ xuất hiện trước Trái đất. Bàn tay của Thầy rất to lớn và bao bọc toàn bộ trái đất và ngăn trở lực lượng của Chính Pháp sắp sửa tiến tới trái đất… tôi cảm động, cảm nhận được từ bi và thương xót vô biên trên đôi tay của Thầy…tôi nghe có giọng nói, “Con phải nhanh lên hết sức có thể…không còn nhiều thời gian nữa…nếu không sẽ quá muộn rồi. ”

Khi Sư Phụ dừng lại tình huống Chính Pháp tiếp xúc địa cầu, đó là để cho Đệ tử Đại Pháp một cơ hội cuối cùng và từ bi vĩ đại nhất đối với nhân loại. Thực ra, khi Tam Giới bị tách ra, không cần biết là nó cần bao nhiêu thời gian, nó có thể đột ngột xảy ra. Nhưng dùng một trạng thái mà chúng ta không đạt tiêu chuẩn để đạt đến điểm kết thúc của Trường thời gian, đó còn là Uy đức của Đồ đệ Đại Pháp?

Chúng ta nên làm gì? Nếu mọi thứ có thể làm để theo yêu cầu của Sư Phụ, người đệ tử nên làm mà không cần do dự.

Trước hết, số người rút khỏi Trung Cộng là một chỉ số sống. Có thể cứ duy trì mãi 10 đến 20 ngàn người mỗi ngày cho đến ngày Pháp Chính Cõi người? Hay nó nên là 50 hoặc 100 ngàn, để cho những kẻ kháng cự đến cùng của những bóng ma của Đảng Cộng sản Trung Quốc những người tin vào sự thật của sự rút khỏi Đảng là những kẻ duy nhất sợ hãi mất ăn mất ngủ, để cho những người dân vẫn đang bị trói buộc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn thấy niềm hy vọng và ánh sáng và nhân lên niềm tin vào tự cứu mình?

Vì bị trói buộc bởi bóng ma của Trung Cộng, những sinh mệnh cao tầng đó như chúng ta không thể nào trở về nơi mà họ sinh thành. Mỗi tế bào của họ đang khóc và đang đợi được cứu. Còn có nhiều người hơn nữa có duyên phận từ nhiều kiếp trước vẫn chưa có được cơ hội để xác định vị trí và cũng những người đã muốn rút khỏi Đảng từ lâu nhưng không biết được cách nào để làm điều đó.

Rút khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới của nó không phải là liên quan đến chính trị. Đó là việc trời cứu độ con người trong thời kết thúc thế kỷ hiện nay biểu hiện trong thế giới con người này. Rút khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới cũng không vì mục đích đánh đổ Đảng tà ác. Đảng tà ác chỉ là một con rối vất vưởng bị lợi dụng bởi lực lượng cũ để làm cái gọi là khảo nghiệm tâm con người. Rút khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới là đem đến cho sinh mệnh đã liều lĩnh xuống cõi người này một niềm tin ban sơ ở Đại Pháp một cơ hội để được cứu độ một cách hòa bình. Nó là để mang cho anh ta một cơ hội tốt đẹp. Đó chính là từ bi của Pháp đối với tất cả sinh mệnh và cao hơn hết thảy mọi nguyên lý của loài người.

Mỗi đệ tử Đại Pháp nên trở thành một kênh thông tin cho con người rút khỏi Đảng Trung Cộng và các tổ chức liên đới. Chúng ta hãy bắt đầu từ bạn bè, người thân, những người gần chúng ta, đồng nghiệp, chúng ta hãy bắt đầu từ những người ở gần chúng ta, rất gần chúng ta, và có những mối quan hệ duyên phận với chúng ta. Hãy thúc đẩy họ rút khỏi Đảng Trung Cộng và các tổ chức liên đới. Chúng ta hãy sử dụng tất cả trí huệ để loại trừ những khái niệm độc hại của họ, xuất ra sự công bố rút khỏi Đảng một cách đúng lúc, điện tín từ hải ngoại có thể đóng vai trò phối hợp, tham gia những cuộc diễu hành và miting để tăng thêm sự ủng hộ cổ vũ tiếp tục. Khi chúng ta liên kết các hành động bên trong và bên ngoài, những nỗ lực sẽ là không thể ngăn chặn.

Khi hàng chục triệu kênh như thế được mở ra đồng thời, tình huống gì sẽ xuất hiện? Với lực lượng chính niệm của hàng chục triệu người tu luyện Chính Pháp, một loại năng lượng của vũ trụ nào sẽ hình thành? Nó hiển nhiên là sẽ phá tan sự gới hạn cũ 10 đến 20 ngàn người rút khỏi Trung Cộng hàng ngày. Hơn nữa, vào giai đoạn cuối này, Các Đệ tử Đại Pháp những người ở tại trạng thái tu luyện khác nhau sẽ trở về vị trí đúng đắn đến khả năng mở rộng nhất và nhận được sự thăng hoa lên cao trong khi hoàn thành viên dung những điều mà Thầy muốn tạo ra.

Viên dung và làm hoàn thành những gì Thầy mong muốn chính là lựa chọn của vũ trụ mới. Trong khi chúng ta thực hiện sự lựa chọn này, mỗi người chúng ta đều đang xác định và tạo ta thế giới mới của riêng sinh mệnh bản ngã.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/10/8/40361.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4252Ngày đăng: 04-11-2006

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.