Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Hán Vũ Đế (2)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Tranh 8: Lý Quảng Lợi thành công viễn chinh Đại Uyển, bắt được hàng ngàn ngựa Huyết hãn mã (Akhal-Téké) quay về

Tranh 9: Vệ Mãn Triều Tiên diệt vong, thiết lập bốn quận của Tây Hán

Tranh 10: Lãnh thổ nhà Tây Hán đạt đến diện tích lớn nhất vào những năm cuối thời Hán Vũ Đế

Tranh 11: Hán Vũ Đế áp dụng Thiên nhân tam sách mà Đổng Trọng Thư dâng tấu, lấy độc tôn Nho học, cường hóa hoàng quyền để chấn chỉnh lại kỷ cương quốc gia

Tranh 12: Công Tôn Hạ chết trong ngục, Giang Sung tính kế diệt trừ thái tử

Tranh 13: Thái tử tự sát

Trang 14: Vũ Đế để lại di chiếu phó thác việc nước cho các trọng thần phò tá Tiểu quân chủ, sau đó băng hà

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265119Ngày đăng: 09-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.