Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Hán Vũ Đế (1)



Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Tranh 1: Hán Vũ Đế dựa vào tài trí mưu lược kiệt xuất dẫn dắt vương triều Tây Hán bước vào thời kì cực thịnh

Tranh 2: Năm mà Hán Vũ Đế Lưu Triệt ra đời, Cảnh Đế đã có một giấc mộng kỳ dị, quái lạ

Tranh 3: Sau khi Hán Vũ Đế đăng cơ lập tức cho chiêu mời nhân tài trong thiên hạ, thúc đẩy cải cách

Tranh 4: Vũ Đế tìm mọi cách giải quyết gốc rễ vấn đề liên quan đến Hung Nô

Tranh 5: Vệ Thanh xuất trận thảo phạt Hung Nô liên tiếp giành được đại thắng

Tranh 6: Hoắc Khứ Bệnh đại triển thân thủ trở thành chủ lực mới trong cuộc chiến với Hung Nô

Tranh 7: Trương Khiên viễn chinh Tây vực

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265118



Ngày đăng: 07-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.