Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Văn Cảnh chi trị (2)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Tranh 9: Ngô Sở bảy nước phát động phản loạn hòng diệt trừ Tiều Thố

Nhân vật trong tranh: Tiều Thố – Cảnh Đế – Ngô Vương

Tranh 10: Viên Áng yết kiến Cảnh Đế đưa ra kế sách bình định loạn Ngô Sở bảy nước

Tranh 11: Đặng Công nhắc đến Tiều Thố chết oan khiến Cảnh Đế buồn thương than vắn thở dài

Tranh 12: Chu Á Phu cắt đứt đường vận chuyển lương thực của quân Ngô giành được thắng lợi lớn

Tranh 13: Chị ruột của Cảnh Đế – Trưởng Công chúa, đem con gái kết duyên với Hoàng thái tử tìm được Vương phu nhân – mẹ đẻ của Lưu Triệt

Nhân vật trong tranh: Vương phu nhân – Trưởng công chúa – Lịch Cơ

Tranh 14: Lương Vương ngấm ngầm phái thích khách diệt trừ các quan phản đối mình

Nhân vật trong tranh: Lương Vương ở trên, Viên Áng ở dưới

Tranh 15: Cảnh Đế bày tiệc mời Chu Á Phu dò hỏi nhân vật có thể phò tá Hoàng thái tử

Tranh 16: Văn Cảnh Đế bãi bỏ đạo luật hà khắc cùng bách tính khôi phục nguyên khí, cai trị thiên hạ tiết kiệm, lấy phong tục thuần phác hậu đức, bách tính sung túc ấm no mà thực hành nhân nghĩa

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265117Ngày đăng: 27-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.