Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Lữ Hậu (1)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Lữ Trĩ – Nữ kiệt làm mưa làm gió thiên hạ

Lưu Bang xuất trận trấn áp phản loạn Kình Bố và Lữ Hậu lo sợ thái tử bị phế truất

Nhân vật trong tranh: Phía trên là Lưu Doanh và Lữ Hậu; phía dưới là Lưu Bang

Chu Xương can gián phản đối việc phế thái tử

Các nhân vật trong tranh: Phía trên là Như Ý, Ngụy phu nhân; phía dưới là Lưu Bang, Chu Xương, Lữ Hậu.

Hán Cao Tổ sau khi gặp Thương Sơn Tứ hạo (bốn hiền sĩ ẩn dật) từ bỏ ý định phế thái tử

Các nhân vật trong tranh: Lưu Bang – Thái Tử – Thương Sơn Tứ hạo

Huệ Đế sau khi biết được sự tàn nhẫn của Lữ thái hậu hoảng sợ mà đổ bệnh

Thừa tướng Tào Tham vô vi trị quốc

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265114Ngày đăng: 18-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.