Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Văn Cảnh chi trị (1)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Tranh 1: Các quan trọng thần nhà Hán nghênh đón Đại vương Lưu Hằng, dâng lên ngọc tỷ Thái tử và phù tiết (vật làm tin khi vua sai đi sứ hoặc điều binh)

Tranh 2: Hiếu Văn Đế nổi tiếng với lòng nhân ái trong lịch sử Trung Quốc

Tranh 3: Văn Đế từ chối lễ vật Thiên lý mã

Tranh 4: Văn Đế không chỉ đích thân xuống ruộng cày bừa, mà còn tham dự trực tiếp vào việc đồng áng, trồng trọt nhà nông, đồng thời khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

Tranh 5: Văn Đế một mặt trấn áp phản loạn Tề Bắc vương Lưu Hưng Cư, một mặt thực thi chế độ cai trị nhân từ.

Tranh 6: Văn Đế chọn dùng nhân tài xuất chúng

Tranh 7: Tể tướng cương trực Thân Đồ Gia thẩm vấn Đặng Thông

Tranh 8: Tiều Thố được Hiếu Cảnh đế sủng ái, đối đầu với Thân Đồ Gia

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265116Ngày đăng: 25-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.