Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Hàn Tín (1)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Lưu Bang lắng nghe Hàn Tín nói về sách lược lấy thiên hạ

Hàn Tín diệt đại quân Long Thư ở trận Duy Thủy

Khoái Thông khải thị Hàn Tín đưa ra phương án chia ba thiên hạ

Hạng Vũ trong trận chiến cuối cùng ở Cai Hạ

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265110Ngày đăng: 15-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.