Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Lữ Hậu (2)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Trong khoảng thời gian phát tang của Huệ Đế cũng không thấy Lữ Thái hậu rơi một giọt nước mắt. Trương Tích Cương nhận ra manh mối phía sau, hiến kế sách cho Trần Bình

Lữ Hậu nghe theo lời gièm pha của gia tộc Lữ thị bỏ đói Lưu Hữu cho đến chết

Những tháng ngày cuối cùng của Lữ Hậu

Sau khi Lữ Thái hậu chết, Lưu tộc nhanh chóng tìm cách tiêu diệt Lữ tộc

Lưu Trạch tiến cử Đại vương Lưu Hằng

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265115Ngày đăng: 20-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.