Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Hàn Tín (2)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Vương triều Tây Hán bắt đầu

Bắt giam Hàn Tín

Hàn Tín bị Lữ Hậu lập kế sát hại

Giờ phút cuối cùng của Lưu Bang

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265111Ngày đăng: 16-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.