Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Lưu Bang (1)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

(Xem tranh độ phân giải cao tại đây)

Tranh 1: Lưu Bang thưở thiếu thời thích rượu chè, tụ tập chơi bời.

(Xem tranh độ phân giải cao tại đây)

Tranh 2: Tương ngộ với Lệ Thực Kỳ

(Xem tranh độ phân giải cao tại đây)

Tranh 3: Lưu Bang tiến vào Quan Trung

(Xem tranh độ phân giải cao tại đây)

Tranh 4: Ước pháp tam chương và danh vọng của Lưu Bang

(Xem tranh độ phân giải cao tại đây)

Tranh 5: Mối nguy ở Hồng Môn Yến

(Thứ tự các nhân vật trong tranh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Lưu Bang – Phàn Khoái – Hạng Vũ – Hạng Bá – Hạng Trang)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265100Ngày đăng: 03-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.