Từ nhân vật xem lịch sử nhà Tây Hán: Lưu Bang (2)Tác giả: Duật Vũ

[ChanhKien.org]

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây

Tranh 6: Lưu Bang sau khi nhập Quan Trung liền đốt và cắt đứt đường sạn đạo (đường làm bằng cọc gỗ lát ván, trong hẻm núi hoặc bờ vực).

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây

Tranh 7: Lưu Bang phái Tùy Hà thuyết phục Kình Bố

(Thứ tự các nhân vật trong tranh từ trái qua phải: Sứ giả của Hạng Vũ – Tùy Hà – Kình Bố)

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây

Tranh 8: Lưu Bang lợi dụng Trần Bình lên kế sách ly gián Hạng Vũ và Phạm Tăng

(Thự tự các nhân vật trong tranh từ trái qua phải: Phạm Tăng – Hạng Vũ
Chữ trên hai bàn tiệc theo thứ tự từ trái sang phải: Sứ giả của Phạm Tăng – Sứ giả của Hạng Vũ)

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây

Tranh 9: Kỷ Tín xả thân vì nghĩa lớn (Kỷ Tín đóng giả làm Lưu Bang, ra thành trá hàng quân Tây Sở)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265109Ngày đăng: 06-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.