Loạt bài: Giải mã “Tây Du Ký” 

Tác giả: Thu Cứu Tàn Duyên

[ChanhKien.org]

 

Giải mã “Tây Du Ký” (1): Lời nói đầu

Giải mã “Tây Du Ký” (2): Người tu hành lý giải thế nào về bệnh

Giải mã “Tây Du Ký” (3): Xuất thân của thầy trò Đường Tăng

Giải mã “Tây Du Ký” (4): Năm thầy trò đi lấy kinh, thực ra là một người tu hành

Giải mã “Tây Du Ký” (5): Câu chuyện tu luyện kinh thiên động địa của Tôn Ngộ Không

Giải mã “Tây Du Ký” (6): Chín chín tám mươi mốt nạn của Đường TăngNgày đăng: 07-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.