Dạo trong rừng hạnh: Sắc dục không tiết mệnh khó bảoTác giả: Hồ Nãi Văn

[Chanhkien.org] Theo «Tả truyện» ghi lại, vào thời Xuân Thu (722-481 TCN), Tấn Hầu có bệnh, phải cầu cứu nước Tần, hy vọng danh y Y Hòa của nước Tần có thể xem bệnh cho ông.

Sau khi Y Hòa đến khám bệnh cho Tấn Hầu, ông nói: “Bệnh này không thể trị được”.

Vì sao vậy? Ông giải thích: “Ngài quá chú trọng nữ sắc. Chủng bệnh này của ngài cũng như bị bỏ bùa vậy. Nó không phải quỷ, cũng không phải ẩm thực mà thành, mà bởi mê hoặc nữ sắc khiến tiêu tan ý chí. Nó có thể khiến vị quan trung lương chết trước tuổi trời, đây là điều mà thiên mệnh không thể bảo hộ.”

Tấn Hầu lại hỏi chẳng lẽ không thể gần nữ sắc ư? Y Hòa đáp: “Nhất định phải tiết chế!”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/5/26/32480.html
http://www.pureinsight.org/node/3040


Ngày đăng: 02-10-2011