Vị lai Bát quái phương vị (Phần 7)Tác giả: Tiểu Nham

[Chanhkien.org]

(III) Từ Tiên thiên Bát quái phương vị suy ra Hậu thiên Bát quái phương vị

2. Từ tam yếu tố đến tam tài Thiên Địa nhân

Sau đó tôi đã phát hiện ra rằng loại kết cấu nhị nguyên tam yếu tố này cũng chính là kết cấu tam tài Thiên Địa nhân của văn hóa truyền thống Trung Quốc (xem Hình 8). Nói thực, rất là hổ thẹn, bởi vì vào lúc làm luận văn Tiến sĩ thời ấy, tôi thậm chí còn chưa nghe qua kết cấu tam tài nào cả. Tôi cũng như dân chúng Trung Quốc Đại Lục, đều bị văn hóa đảng làm độc hại; tôi khi ấy biết rất ít về văn hóa truyền thống của tổ tiên.

Hình 8: Từ tam yếu tố đến kết cấu tam tài Thiên Địa nhân

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/8gua/b006.htm


Ngày đăng: 04-09-2011