Vị lai Bát quái phương vị (Phần 13)Tác giả: Tiểu Nham

[Chanhkien.org]

(IV) Từ Hậu thiên Bát quái phương vị suy ra Vị lai Bát quái phương vị

3. Tầng ngụ ý thứ hai của Vị lai Bát quái phương vị

Như vậy tiếp theo đây, chúng ta cần tiết lộ thêm điều gì nữa? Ấy chính là quan hệ giữa “Vị lai Bát quái phương vị” và “Hậu thiên Bát quái”, cũng chính là dùng quan điểm hoặc ngụ ý nào của “Hậu thiên Bát quái” để xem xét và giải thích “Vị lai Bát quái phương vị”. Bởi vì trước đây chúng ta đã sử dụng ngụ ý “Tiên thiên Bát quái” để giải thích “Vị lai Bát quái phương vị” và đưa ra kết luận “vạn vật quy vị” trong vũ trụ. Như vậy chúng ta thử đổi góc độ quan sát và giải thích, đổi sang góc độ “Hậu thiên Bát quái” thì có thể thấy được điều gì? Cách nghĩ này là hết sức tự nhiên. Tôi nghĩ độc giả cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Hình 27 bên dưới chính là ngụ ý hậu thiên của “Vị lai Bát quái”.

Hình 27: Ngụ ý hậu thiên của Vị lai Bát quái phương vị

Đối với người không tu luyện, Hình 27 có thể không nhìn ra điều gì, thế nhưng đối với người tu luyện, hoặc người tín ngưỡng Thần, kết quả tiết lộ từ bức hình này khiến người ta kinh ngạc. Xin cho phép tôi nói chậm một chút. Đối với những người vô thần hoặc “theo chủ nghĩa duy vật”, xin cứ coi đây là một câu chuyện để đọc cho vui vậy.

Trước tiên, chúng ta biết rằng, “Hậu thiên Bát quái” chính là đại biểu cho nhân luân, thế nhưng hai quẻ Càn, Khôn trong “Hậu thiên Bát quái phương vị” lại không tiến nhập vào nhân luân. Do đó trong “Vị lai Bát quái phương vị” cũng như vậy, chúng ta vẫn bảo lưu bản ý tiên thiên của hai quẻ Càn (☰), Khôn (☷); Càn là Trời, Khôn là Đất. Hai quẻ này là khởi tác dụng làm cơ điểm tham khảo, sau đây chúng ta sẽ thấy được.

Tiếp theo chúng ta thấy rằng, “Vị lai Bát quái phương vị” đại biểu cho cảnh tượng “nhân Thần quy vị” sau khi “vạn vật quy vị” trong vũ trụ. Chúng ta biết rằng, chiểu theo ý nghĩa của “Hậu thiên Bát quái”, từ trưởng nam đến thiếu nữ là đại biểu toàn bộ thành viên trong xã hội nhân loại. Nhưng trong “Vị lai Bát quái”, trưởng nam, trường nữ, trung nam, trung nữ, thiếu nam, thiếu nữ lại thay nhau đại biểu cho sáu vị trí khác nhau khi nhân loại trở về vũ trụ, hay theo Phật gia giảng là sáu loại quả vị khác nhau. Đây hoàn toàn là khắc họa chân thực bài thơ “Vô đề” trong tập «Hồng Ngâm II» của Đại sư Lý Hồng Chí: “…Thần nhân quỷ súc diệt, Vị trí tự kỷ định“.

Để tiện phân tích, chúng ta đưa thêm trục hình chữ thập vào đồ hình “Vị lai Bát quái phương vị”. Vậy là chúng ta được Hình 28; trong đồ hình chúng ta có thể thấy rõ “nhân thế trục” {nằm ngang} và “Thần vũ trục” {nằm dọc}.

Hình 28: Vị lai Bát quái phương vị và trục hình chữ thập

Nói cụ thể, “Vị lai Bát quái phương vị” phản ánh cảnh tượng “nhân Thần quy vị” như thế nào? Ở đây, trên thực tế chúng ta đã tiến hành định nghĩa lại mới sáu vị trí nhân luân. ‘Trưởng giả’ {người cả} trong nhân luân, bao gồm trưởng nam, trưởng nữ, cũng chính là điều mà Lão Tử gọi là “thượng sỹ”; thượng sỹ nghe Đạo để rồi đắc Pháp tu luyện, do đó họ là có quả vị trong tương lai. Trưởng nam {quẻ Chấn (☳)} là thuần Dương, nhưng ở đây không hề đại biểu nam trong nam-nữ, mà đại biểu cho nhóm những người tu luyện tốt nhất. Quả vị trong tương lai của họ là vượt quá vị trí của Trời (vị trí quẻ Càn (☰) ở đây đại biểu cho một loại vị trí tham chiếu trong vũ trụ), có thể đạt tới cực của vũ trụ (trên cùng của “Thần vũ trục”), so với Trời (quẻ Càn) còn cao hơn. Loại quả vị này là vĩnh hằng; vũ trụ là bất diệt, quả vị cũng bất diệt. Đây là một loại kết cục ở vị trí tối cao nhất, tốt nhất. Tôi cần phải thuyết minh một chút ở đây, đó là chỉ có đến lúc này, chúng ta mới có thể lĩnh hội tương đối đầy đủ ngụ ý chân chính của “Thần trục” hoặc “Thần vũ trục”.

Tiếp theo là điều gọi là ‘trưởng nữ’ {quẻ Tốn (☴)}. Trưởng nữ chính là chỉ người tu luyện còn kém một chút, nhưng vẫn thuộc bộ phận ‘thượng sỹ’ mà Lão Tử giảng, đều là người tu luyện cả mà! Tuy nhiên tu luyện có chút tỳ vết, Âm chính là đại biểu tỳ vết, có chút bất thuần. Những người này tương lai cũng là có quả vị. Vậy thì quả vị của họ ở tại đâu? Quả vị tương lai của họ so với Trời là bằng nhau (cao bằng quẻ Càn (☰)). Cũng là điều gọi là ‘thọ đồng với Trời’, cao bằng với Trời, sánh ngang với Trời, thế nhưng vẫn là có thọ, không thể trở thành vĩnh viễn được. Có một chút nuối tiếc. Ở đây cần thuyết minh một điểm, rằng đây chỉ là lý giải của cá nhân tôi.

Tiếp nữa là điều mà Lão Tử gọi là ‘trung sỹ’. Trung sỹ bao gồm trung nam và trung nữ. Lúc này chúng ta mới phát hiện thấy ý nghĩa chân chính của việc chúng ta đổi chỗ hai quẻ Ly, Khảm khi đưa ra “Vị lai Bát quái phương vị”. Sau khi điều quái, chúng ta phát hiện ra rằng chiểu theo sắp xếp quả vị thì đọc ra là phi thường thuận, ví dụ trưởng nam, trưởng nữ, trung nam, trung nữ, thiếu nam, thiếu nữ; thế nhưng trước khi điều quái là trưởng nam, trưởng nữ, trung nữ, trung nam, thiếu nam, thiếu nữ. Đây cũng là một phương diện nghiệm chứng việc chúng ta đổi chỗ trung nam, trung nữ là chính xác.

Như vậy trung nam, trung nữ thay nhau đại biểu điều gì? Trung nam, trung nữ đều là trung sỹ, trong tương lai cần phải lưu lại không gian nhân loại. Bởi vì họ không hề tu luyện, nên cũng không có quả vị cao hơn “nhân thế trục”. Chúng ta biết rằng, giới tu luyện giảng người thuộc sinh mệnh tính Dương trên thế gian, còn động vật, thực vật đều thuộc sinh mệnh tính Âm trên thế gian; do đó người ta không được tùy tiện thu khí, nếu không cả thân người đầy Âm khí. Như vậy trung nam, trung nữ trên “nhân thế trục” có ý nghĩa gì? Trung nam {quẻ Khảm (☵)} đại biểu những người có thể lưu lại không gian nhân loại trong tương lai. Vậy còn trung nữ? Trung nữ {quẻ Ly (☲)} chính là những người chuyển sinh thành động vật hoặc thực vật tại nhân gian trong tương lai. Đương nhiên có người không tin điều này, nhưng Phật gia giảng lục đạo luân hồi chính là như vậy.

Tiếp theo chính là “hạ sỹ”, kết cục của họ như thế nào? Thiếu nam {quẻ Cấn (☶)} chính là những người xấu, nhưng còn chưa tới mức ‘thập ác bất xá’, kết cục của họ so với Đất {quẻ Khôn (☷)} là tương đương. Đất ở đây không phải là ‘đất’ trên Địa cầu, mà là ‘đất’ thấp hơn không gian nhân loại, cũng chính là Địa ngục. Trời mà ở trên chúng ta nói đối ứng với trưởng nữ, cũng không phải ‘trời’ ở không gian nhân loại, mà là Thiên đường. Cũng là nói rằng, Thiên Địa trong “Vị lai Bát quái” không phải ở không gian nhân loại, không nằm trong không gian phân tử của nhân loại, mà là Thiên Địa trong ý nghĩa trở về với vũ trụ, là siêu việt không gian nhân loại, là mang ý nghĩa tiên thiên, thuộc ý nghĩa của “Tiên thiên Bát quái”. Bởi vì chúng ta biết rằng, toàn bộ xã hội nhân loại, bao gồm Thiên Địa ở nhân gian, kỳ thực đều nằm trong ý nghĩa của “Hậu thiên Bát quái”.

Cũng là nói rằng, thiếu nam phải hạ xuống Địa ngục, nhưng bất kể thời hạn thụ hình ở Địa ngục lâu đến đâu, cuối cùng vẫn có ngày phóng thích sau khi mãn hạn. Cũng giống trưởng nữ mà chúng ta nói ở trên, thọ đồng với Trời, thọ mệnh rất lâu dài nhưng vẫn là có thọ.

Tiếp theo là thiếu nữ {quẻ Đoài (☱)}, cũng chính là tương đương với tù chung thân hoặc án tử hình ở nhân loại, là kết cục của những người xấu nhất. Chúng ta biết rằng, trong “Hậu thiên Bát quái” của Văn Vương, thiếu nữ thuộc người cực Âm, là địa vị thấp kém nhất trong toàn xã hội. Nhưng trong “Vị lai Bát quái”, thiếu nữ đại biểu cho những người tà ác nhất, bại hoại nhất; kết cục của họ là bị đả nhập Địa ngục ở không gian còn thấp hơn nhân loại, cũng chính là cực Âm của vũ trụ. Đây là một loại kết cục tận diệt mãi mãi, không có ngày thoát ra được, mãi mãi vùi thân, là một loại kết cục đáng sợ nhất.

Trên đây là một số thông tin tối quan trọng mà tôi rút ra được từ “Vị lai Bát quái”. Tổng kết lại, thì “Vị lai Bát quái” thể hiện cho chúng ta một loại cảnh tượng “vạn vật quy vị” và “nhân Thần quy vị”. Tầng ý nghĩa thứ nhất, chính là cảnh tượng “vạn vật quy vị” trong vũ trụ; đây là kỳ vọng ban đầu của tôi, và cũng là điều tôi thực sự nhìn thấy được. Tầng ý nghĩa thứ hai, chính là cảnh tượng “nhân Thần quy vị” trên thế gian; đây là điều nằm ngoài dự liệu ban đầu của tôi, là điều khiến tôi kinh ngạc nhất, và cũng là nguyên nhân căn bản khiến tôi viết ra loạt bài này. Bởi vì kết quả khiến người ta rất chấn động. Ít nhất là tôi cho như vậy, do vậy suốt cả ngày hôm ấy tôi không thể đợi thêm được nữa.

(Hết)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/8gua/b012.htmNgày đăng: 09-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.