Vị lai Bát quái phương vị (Phần 1)Tác giả: Tiểu Nham

[Chanhkien.org]

(I) Lời mở đầu và nguyên do

1. Lời mở đầu

“Vị lai Bát quái phương vị”, mọi người nghe thấy danh từ này có thể cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ tất cả độc giả hiểu được «Kinh dịch» đều đã biết về “Tiên thiên Bát quái phương vị” và “Hậu thiên Bát quái phương vị”. Tôi xác thực đã đưa ra “Vị lai Bát quái phương vị”, hơn nữa kết quả là vô cùng chấn động nhân tâm, do đó tôi mới cắt ngang kế hoạch sáng tác để thêm vào đây một loại bài với tiêu đề có chút cổ quái này. Nguyên kế hoạch của tôi là trong loạt bài “Lịch sử quan của tôi” sẽ thảo luận về “Tiên thiên Bát quái phương vị”, “Hậu thiên Bát quái phương vị” và quan hệ tương hỗ trong một giai đoạn lịch sử. Do tôi đã đưa ra “Vị lai Bát quái phương vị”, hơn nữa kết quả cho thấy những thông tin khá quan trọng, nên loạt bài này nhất định phải chen vào. Thưa quý độc giả, nếu kiên nhẫn đọc hết loạt bài này, có thể các bạn sẽ đồng tình với quan điểm của tôi.

MỤC LỤC:

(I) Lời mở đầu và nguyên do

1. Lời mở đầu
2. Nguyên do

(II) Tiên thiên Bát quái phương vị và Hậu thiên Bát quái phương vị

1. Nói từ «Phong Thần diễn nghĩa»
2. Tiên thiên Bát quái phương vị
3. Hậu thiên Bát quái phương vị

(III) Từ Tiên thiên Bát quái phương vị suy ra Hậu thiên Bát quái phương vị

1. Nhị nguyên tam yếu tố
2. Từ tam yếu tố đến tam tài Thiên Địa nhân
3. Từ yếu tố “nhân” trong tam tài triển khai theo chiều ngang thành nhân trục
4. Tôi suy luận “Hậu thiên Bát quái phương vị” của Văn Vương như thế nào?
5. Ý nghĩa suy luận Hậu thiên Bát quái phương vị

(IV) Từ Hậu thiên Bát quái phương vị suy ra Vị lai Bát quái phương vị

1. Đưa ra Vị lai Bát quái phương vị
2. Tầng ngụ ý thứ nhất của Vị lai Bát quái phương vị
3. Tầng ngụ ý thứ hai của Vị lai Bát quái phương vị

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/70542Ngày đăng: 28-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.