Vườn thơ Chánh Kiến: Ngộ tĩnh—Pháp Luân Đại Pháp hảo—Chân Thiện Nhẫn hảoTác giả: Khiết Tịnh

[Chanhkien.org]

Ngộ tĩnh

Cung cung kính kính nhất khỏa tâm,
Thanh thanh tĩnh tĩnh tu Đạo nhân;
Nhất chi liên hoa sơ trán phóng,
Kiền kiền tịnh tịnh bất nhiễm trần.

Tạm dịch:

Ngộ tĩnh

Cung cung kính kính một cái tâm,
Thanh thanh tĩnh tĩnh tu Đạo nhân;
Một nhành hoa sen vừa hé nở,
Kiền kiền tịnh tịnh chẳng nhiễm trần.

* * * * *

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp thuyền khai khải dục dương phàm,
Luân hồi chúng sinh thiên vạn niên;
Đại Pháp chỉ minh hồi quy lộ,
Hảo nhân mộng tỉnh dĩ thành tiên.

Tạm dịch:

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp thuyền khởi bến cánh buồm giương,
Chúng sinh luân hồi ngàn năm trường;
Đại Pháp soi sáng đường trở lại,
Người tốt tỉnh mộng đã thành tiên.

* * * * *

Chân Thiện Nhẫn hảo

Chân lý Đại Đạo thản đãng tâm,
Thiện giả vô tư trợ tha nhân;
Nhẫn khổ tinh tiến tinh cương chí,
Hảo tự lãng sa đào xuất kim.

Tạm dịch:

Chân Thiện Nhẫn hảo

Chân tu Đại Đạo tâm thản nhiên,
Người thiện vô tư giúp kẻ hèn;
Nhẫn khổ tinh tấn chí luyện rèn,
Tựa sóng cuốn cát hiển vàng kim.

*  *  *  *  *

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/7/6/53677.htmlNgày đăng: 22-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.