Thi từ khúc: Tu luyện ngẫu đắcTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Tu luyện ngẫu đắc

Chúng sinh bất ngộ cầu quảng hạ,
Pháp Luân chỉ lộ ngã hữu gia;
Tự huyền phi huyền tâm tiệm minh,
Nhược hữu nhược vô khí tự hoa.

Tạm dịch:

Tu luyện ngẫu đắc

Chúng sinh bất tỉnh cầu cao sang,
Pháp Luân chỉ lối ta chẳng màng;
Tựa như huyễn hoặc tâm dần sáng,
Mây mờ tan hết khí tự quang.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/15/9668.htmlNgày đăng: 02-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.