Vườn thơ Chánh Kiến: Sư ân—«Thần Vận» quan cảm—Thánh ânTác giả: Pháp Vinh, Lý Ngộ, Vân Thư

[Chanhkien.org]

Sư ân

Tác giả: Pháp Vinh

Thịnh Đường thiên triều dập cổ kim,
Thiên cổ nhất đế tái sang tân.
Vi liễu hồng nguyện truyền Đại Đạo,
Hoa giáp thánh đản lục thập Xuân.
Lao tâm thiên thượng khai tân vũ,
Thao tận nhân gian pháp đồ tâm.
Pháp quang phổ chiếu thần lộ sướng,
Phật ân hạo đãng khai thiên môn.

Tạm dịch:

Sư ân

Thịnh thế thiên triều chói cổ kim,
Hoàng đế ngàn xưa lại canh tân.
Hoàn thành hồng nguyện truyền Đại Đạo,
Kỷ niệm sinh nhật lục thập Xuân.
Ưu tư nỗi khổ khai tân vũ,
Vạn sự nhân gian phải bận tâm.
Pháp quang phổ chiếu đường thông suốt,
Phật ân hạo đãng khai thiên môn.

*  *  *

2011 niên «Thần Vận» quan cảm

Tác giả: Lý Ngộ

Thính tòng Chủ Phật hoán,
Nguyện tố thiên niên vương!
Nghị nhiên mạo thiên đảm,
Tùy Sư hạ khung thương.
Luân hồi thiên bàn khổ,
Nhân gian mê đồ trường.
Kim thế đắc Đại Pháp,
Sư ân vạn cổ dương.

Tạm dịch:

Cảm tưởng «Thần Vận» năm 2011

Nghe tiếng Phật Chủ gọi,
Nguyện làm thiên niên vương!
Liều lĩnh dám đi xuống,
Theo Thầy đến thế gian.
Luân hồi chịu bao khổ,
Cõi người tưởng lạc đường.
Hôm nay đắc Đại Pháp,
Ơn Thầy vạn cổ truyền.

*  *  *

Thánh ân

Tác giả: Vân Thư

Thương vũ Đại Đạo Chân Thiện Nhẫn,
Thần truyền văn hóa tố phô trần.
Trọc thế hồng truyền bách đa quốc,
Ân trạch ngũ châu hàng cam lâm.
Văn giả tầm chi đắc giả hỉ,
Tu tâm khứ chấp kim cương thân.
Hàng yêu trừ ma yên vân quá,
Ức vạn liên mai mãn càn khôn.

Tạm dịch:

Thánh ân

Chân-Thiện-Nhẫn ấy chân Đại Đạo,
Văn hóa Thần truyền tự thuở nào.
Cõi trần hồng truyền hơn trăm nước,
Năm châu hạn hán gặp mưa rào.
Người nghe người được ai cũng thích,
Tu tâm khứ chấp mừng biết bao.
Hàng yêu trừ ma mây khói hết,
Sen mai mơn mởn khắp trời cao.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/3/8/72536.htmlNgày đăng: 07-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.