Vườn thơ Chánh Kiến: Ngợi ca «Thiêu Bính Ca» của Lưu Bá ÔnTác giả: Đồng Tâm

[Chanhkien.org]

Tán Lưu Bá Ôn «Thiêu Bính Ca»

Đế nghiệp khai quốc phụ đại Minh,
Mang mang thế sự khí vô bằng.
Phúc chung cái oản tri thần toán,
Hạ giới lâm phàm cứu vũ băng.
Đạo phá vị lai Phật Chủ độ,
Thần thông hậu thế Pháp thuyền đăng.
Linh Sơn liệt hỏa kiếp vưu tại,
Chính quả năng tu hạc liễn thừa.

Tạm dịch:

Ngợi ca «Thiêu Bính Ca» của Lưu Bá Ôn

Khai sáng Đế nghiệp dựng đại Minh,
Dự đoán thế sự mấy ai bằng.
Vang danh thiên hạ phục thần toán,
Hạ giới lâm phàm cứu chúng sinh.
Tiên tri vị lai Phật Chủ hạ,
Thần thông hậu thế Pháp thuyền đăng.
Ngọn lửa Linh Sơn vượt kiếp nạn,
Tu thành chính quả cưỡi hạc thăng.

Ghi chú của người dịch:

Linh Sơn: danh từ trong Phật giáo, dùng để chỉ một ngọn núi lớn trong vũ trụ, là nơi mà chư Phật, Đạo, Thần tụ hội. «Thiêu Bính Ca»: dự ngôn nổi tiếng của Lưu Bá Ôn triều Minh (xem thêm).

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/11/20/69795.htmlNgày đăng: 12-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.