Thử giải đoạn cuối cùng «Thiêu Bính Ca» của Lưu Bá ÔnTác giả: Chính Nguyên

[Chanhkien.org] Đại dự ngôn «Thiêu Bính Ca» (烧饼歌) của quân sư khai quốc triều Minh Lưu Bá Ôn tiên đoán cực kỳ chính xác, bao hàm không gian và thời gian cực lớn, lưu danh hậu thế. Đối với đoạn cuối cùng của «Thiêu Bính Ca» đã có rất nhiều chú giải, ở đây cũng xin thử tiến hành phá giải, nếu có sai sót kính mong quý độc giả vui lòng chỉ giáo.

四大八方有文星,
品物咸亨一样形,
琴瑟和谐成古道,
左中兴帝右中兴.

Tứ đại bát phương hữu Văn Tinh,
Phẩm vật hàm hanh nhất dạng hình,
Cầm sắt hòa hài thành cổ Đạo,
Tả trung hưng Đế hữu trung hưng.

Tạm dịch:

Bốn đại tám phương có Văn Tinh,
Vật phẩm đều thuận cùng một hình,
Đàn sắt du dương thành cổ Đạo,
Trái phục hưng Đế phải trung hưng.

Giải: Hoa Hạ (Trung Quốc) tập hợp những sinh mệnh vì Pháp mà đến, đều xuất thế dưới diện mạo con cháu của Phục Hy, đồng lòng giúp nhau phục hưng văn hóa Trung Hoa, chấn hưng và phát huy nền văn hóa Hoa Hạ 5.000 năm mà Phục Hy khai sáng.

五百年间出圣君,
周流天下贤良辅,
气运南方出将臣,
圣人能化乱渊源.

Ngũ bách niên gian xuất Thánh quân,
Chu lưu thiên hạ hiền lương phụ,
Khí vận Nam phương xuất tướng thần,
Thánh nhân năng hóa loạn uyên nguyên.

Tạm dịch:

Trong năm trăm năm xuất Thánh quân,
Chảy quanh thiên hạ giúp hiền lương,
Vận khí phương Nam xuất thần tướng,
Thánh nhân hóa giải loạn uyên nguyên.

Giải: Từ lúc triều Minh khai thủy, nhân loại đã bắt đầu bại hoại trên quy mô lớn, không còn duy trì ước thúc tâm pháp mà đại Thánh nhân Lão Tử, cũng như những thủy tổ Trung Hoa là Phục Hy, Viêm Đế, Hoàng Đế và nhà Chu trao truyền cho nữa; đến năm 1992 Pháp Luân Công truyền xuất tức 500 năm sau thì Hoa Hạ cuối cùng mới xuất Thánh nhân đệ nhất —người sáng lập Pháp Luân Công— Lý Hồng Chí Tiên sinh. Đây là “Thánh quân” chứ không phải “minh quân”, ý nói Đại Thánh nhân không phải là Vua, không có khái niệm mang tính khu vực, không những ban ân cho Hoa Hạ, mà sau này còn cần truyền Pháp Luân Công cho toàn thế giới, khiến người dân toàn thế giới được thọ ích. Vào thời Lý Tiên sinh truyền Pháp các nơi tại Hoa Hạ, đâu đâu cũng có người hiền lương trợ giúp. Lúc này Đài Loan và miền Nam Trung Quốc do ân oán lịch sử nên ẩn giấu nguy cơ phát sinh đại chiến trên eo biển Đài Loan, chiến tướng đã ứng vận mà sinh; nhưng do có Đại Thánh nhân truyền Pháp, đạo đức xã hội đề cao, hóa giải ân oán trong lịch sử, nguy cơ đã được giải trừ.

八面夷人進贡临,
宫女勤针望夜月,
乾坤有象聚黄金.

Bát diện Di nhân tiến cống lâm,
Cung nữ cần châm vọng dạ nguyệt,
Càn khôn hữu tượng tụ hoàng kim.

Tạm dịch:

Tám mặt người Di đến tiến cống,
Cung nữ siêng năng ngóng trăng đêm,
Càn khôn có dạng tụ vàng kim.

Giải: Sau năm 1992, người Hoa Hạ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, đề cao cảnh giới tư tưởng, quy chính hành vi, Đại Thánh nhân họ Lý giảng “Vua, quan, phú, quý thảy đều từ đức mà ra“, khiến dân chúng Hoa Hạ của cải sung túc, rất nhiều công ty nước ngoài bắt đầu đầu tư vào Đại Lục. “Cung nữ” ý chỉ học viên Pháp Luân Công, chiểu theo lời dạy của Lý Đại Thánh nhân, người Hoa Hạ tu luyện Pháp Luân Công dựa vào lễ tiết Trung Quốc cổ đại là “thứ” và “nữ”. “Cung nữ siêng năng ngóng trăng đêm” là chỉ học viên Pháp Luân Công khắp nơi đi sớm về muộn, truyền bá Pháp Luân Công, khiến rất nhiều người dân Hoa Hạ được thọ ích. “Càn khôn có dạng tụ vàng kim”, là chỉ Pháp Lý của Pháp Luân Công, Phật Pháp của Phật gia thường dùng chữ “vàng kim”, ẩn dụ về sự trân quý vô hạn.

北方胡掳害生灵,
更会南军诛戮行,
匹马单骑安外国,
众君揖让留三星.

Bắc phương Hồ Lỗ hại sinh linh,
Cánh hội Nam quân tru lục hành,
Thất mã đơn kỵ an ngoại quốc,
Chúng quân ấp nhượng lưu Tam Tinh.

Tạm dịch:

Bắc phương Hồ Lỗ hại sinh linh,
Càng gặp Nam quân tru lục hành,
Bảy ngựa một người yên ngoại quốc,
Các Vua thi lễ nhận Tam Tinh.

Giải: Pháp Luân Công tại Hoa Hạ được truyền bá trên quy mô lớn, đến năm 1999 đã có 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công, đây là thiên tượng của vũ trụ, là sự tất nhiên của lịch sử; Pháp Luân Công giúp đề cao tư tưởng người Hoa Hạ, kiện khang thân thể dân Hoa Hạ, chỉ hơi có thiện niệm là đã được hoan nghênh rồi. Nhưng bất hạnh thay, lúc này Hoa Hạ có một quần thể tà linh vô thiện niệm là Trung Cộng và tập đoàn Giang, hết sức ngu muội vô tri mà cho rằng Lý Đại Thánh nhân can nhiễu quyền lực của mình, bắt đầu tiến hành trấn áp Pháp Luân Công. “Hồ Lỗ” là chỉ thú vật không xứng được xếp vào hàng cư dân Hoa Hạ thanh nhã; trong dân gian cũng lưu truyền rằng tổ chức Trung Cộng từ thời viễn cổ đã là dân Hung Nô chuyển thế, coi dân Hoa Hạ như địch, đương nhiên không phải dân Hoa Hạ. Trung Cộng được gọi là ác long màu đỏ, Giang Trạch Dân được coi là con cóc đầu thai, đều là thú vật khoác lên lớp da người; sào huyệt của Trung Cộng và Giang là Trung Nam Hải nằm ở phương Bắc của Hoa Hạ, chính là “Bắc phương Hồ Lỗ”. “Hại sinh linh” ý chỉ tàn hại người dân tu luyện Pháp Luân Công tại Hoa Hạ. “Nam quân tru lục” là chỉ Đài Loan, Đài Loan trở thành đội quân “khẩu tru bút phạt” (dùng ngòi bút làm vũ khí) lên án tội ác Trung Cộng và tập đoàn Giang. “Thất mã đơn kỵ an ngoại quốc” chỉ Đại Thánh nhân họ Lý có một thời kỳ lánh nạn ở nước ngoài. “Các Vua thi lễ nhận Tam Tinh”, chỉ học viên trong nước không sợ tà ác, kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời các chính phủ và dân chúng ngoại quốc cũng lên tiếng ủng hộ, các nước trao cho Pháp Luân Công cả ngàn giải thưởng các loại, văn hóa Trung Hoa được toàn thế giới tán thưởng, Pháp Luân Công là chủ thể đại diện sự phục hưng văn hóa Trung Hoa tỏa ánh hào quang khắp thế giới. “Tam Tinh” (ba ngôi sao sáng) ý chỉ Pháp Lý của Pháp Luân Công — đặc tính vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

上元复转气运开,
大修文武圣主栽,
上下三元无倒置,
衣冠文物一齐来.

Thượng nguyên phục chuyển khí vận khai,
Đại tu văn võ Thánh Chủ tài,
Thượng hạ tam nguyên vô đảo trí,
Y quan văn vật nhất tề lai.

Giải: Kể từ sau tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công khi đối diện với vu khống và hãm hại của tập đoàn Giang đã lý trí dùng phương thức hòa bình để giảng chân tướng, cảm hóa thế nhân; thiên tượng cũng phát sinh biến hóa hoàn toàn, các cựu thiên thể bị giải thể trên phạm vi lớn, những ngôi sao mới ra đời, nơi đâu cũng sinh cơ bừng bừng, đây là điều mà các nhà thiên văn học đã quan sát được. “Thượng nguyên” ý chỉ ở ngoài một phạm vi nhất định trong vũ trụ, “Thượng nguyên phục chuyển khí vận khai” ý nói canh tân trong một phạm vi nhất định ngoài vũ trụ, rạng rỡ sinh cơ bừng bừng. “Đại tu văn võ Thánh chủ tài” là nói học viên Pháp Luân Công tâm tính thăng hoa, dùng các phương thức hòa bình để giảng chân tướng, các kênh thông tấn, v.v. ào ào xuất hiện, đồng thời cũng dùng phương diện “võ” là phát chính niệm thanh trừ tà ác, tất cả đều tiến hành chiểu theo Pháp Lý chỉ đạo “Chân-Thiện-Nhẫn” của Thánh Chủ. “Thượng hạ tam nguyên vô đảo trí”: “đảo trí” ý chỉ sai lệch, điên đảo thị phi, xa rời đặc tính vũ trụ; học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng khiến chúng sinh minh bạch chân tượng, xác lập lại thái độ chính xác đối với Pháp Luân Công, đồng thời cũng khiến họ có tâm pháp thuần chính ước thúc. “Thượng hạ tam nguyên” ý nói cựu vũ trụ, cũng ngầm chỉ chúng sinh. “Y quan văn vật nhất tề lai”: sau khi chúng sinh minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công, chính sách bức hại kinh tế của Trung Cộng và tập đoàn Giang đối với các học viên Pháp Luân Công đã triệt để phá sản, điều kiện sinh hoạt và kinh tế của các học viên khôi phục trở lại bình thường, đồng thời các chủng phương thức giảng chân tướng hòa bình cũng theo đó mà kéo đến dồn dập, muôn hình muôn vẻ.

七元无错又三元,
大开文风考对联.

Thất nguyên vô thác hựu tam nguyên,
Đại khai văn phong khảo đối liên.

Tạm dịch:

Bảy nguyên không lệch lại ba nguyên,
Mở lớn văn phong thử câu đối.

Giải: “Thất nguyên” ý chỉ ngoài hệ ngân hà của cựu vũ trụ, “tam nguyên” ở đây là chỉ hệ ngân hà. Ngoài hệ ngân hà của cựu vũ trụ được canh tân, sau khi hoàn tất, cuối cùng bắt đầu canh tân nội trong phạm vi hệ ngân hà. “Đại khai văn phong khảo đối liên”: đây là lúc xuất hiện cuốn sách Trời “Cửu Bình”, vạch trần Trung Cộng và Giang Trạch Dân, khí thế văn chương phô thiên cái địa, chúng sinh hăng hái tham gia, dân chúng Hoa Hạ đua nhau đón mừng. Kể từ đó tiến hành thoái đảng trên phạm vi toàn thế giới, rất nhiều khẩu hiệu như “Trời diệt Trung Cộng”, “Không có đảng cộng sản mới có tân Trung Quốc”, v.v. đồng loạt xuất hiện trong các lễ diễu hành.

猴子沐盘鸡逃架,
犬吠猪鸣太平年,
文武全才一戊丁,
流离散乱皆逃民.

Hầu tử mộc bàn kê đào giá,
Khuyển phệ trư minh thái bình niên,
Văn võ toàn tài nhất Mậu Đinh,
Lưu ly tán loạn giai đào dân.

Tạm dịch:

Gà kia chạy loạn khỉ lượn vòng,
Chó sủa lợn kêu năm thái bình,
Văn võ toàn tài nhất Mậu Đinh,
Lưu ly tán loạn cũng chạy dân.

Giải: “Năm thái bình” ẩn dụ là không có chiến tranh, nhưng lại phát sinh “Gà kia chạy loạn khỉ lượn vòng; Chó sủa lợn kêu”, khả năng chỉ đại ôn dịch, Trung Cộng sụp đổ. Trong giai đoạn thời gian đại ôn dịch này, đệ tử Đại Pháp công thành viên mãn, chữ “Mậu” (戊) và chữ “Đinh” (丁) hợp lại thành chữ “Thành” (成), chữ “Nhất” (一) ẩn dụ về sinh mệnh vĩ đại nhất, “văn võ toàn tài” ẩn dụ về “viên mãn”. “Văn võ toàn tài nhất Mậu Đinh” dịch thẳng ra là: viên mãn trở thành sinh mệnh vĩ đại nhất. “Lưu ly tán loạn cũng chạy dân”, lúc này bởi vì đại ôn dịch, dân chúng bỏ chạy khắp nơi, đúng là một cảnh tượng hỗn loạn.

爱民如子亲兄弟,
创立新君修旧京,
千言万语知虚实,
留与苍生作证盟.

Ái dân như tử thân huynh đệ,
Sáng lập tân quân tu cựu kinh,
Thiên ngôn vạn ngữ tri hư thật,
Lưu dữ thương sinh tác chứng minh.

Tạm dịch:

Yêu dân như con thân huynh đệ,
Sáng lập Vua mới tu cựu kinh,
Ngàn vạn lời nói biết hư thực,
Lưu cho muôn dân làm chứng minh.

Giải: Đệ tử Đại Pháp công thành viên mãn, kinh thiên động địa, thế nhân tận mắt chứng kiến, như mộng sơ tỉnh, chấn động tâm can, vô cùng cảm thán, có người cảm thấy hối hận. Nhưng dẫu cảm thụ ra sao thì đều có một điểm chung, đó là sau đó nhất định cần trọng đức hành thiện. Do đó, sau khi đại ôn dịch, đại đào thải qua đi, quan viên Hoa Hạ yêu dân như con, thân dân như huynh đệ. Dân chúng Hoa Hạ sau khi lựa chọn quan viên cho quốc gia xong sẽ kiến lập thủ đô mới ở miền Hoa Nam. “Cựu kinh” (chữ “Kinh” (京) ở đây mang nghĩa “kinh đô”) ám chỉ mảnh đất thịnh vượng nào đó ở phương Nam trong lịch sử, có thể là Nam Kinh, Trùng Khánh, v.v. Hai câu cuối cùng đã rõ ràng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/11/17/34621.htmlNgày đăng: 13-03-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.