Vườn thơ Chánh Kiến: Xem tranh “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”Tác giả: Chính Minh

2003-7-12-huihua.jpg

[Chanhkien.org]

Khán hậu “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”

Phong cuồng cự lãng ác,
Hải thiên cánh biến sắc.
Kim liên thác Giác Giả,
Chính niệm định phong ba.

Tạm dịch:

Xem tranh “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”

Cuồng phong nổi sóng ác,
Biển trời càng biến sắc.
Sen vàng chở Giác Giả,
Chính niệm định phong ba.

Ghi chú của người dịch:

“Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”: tên bức tranh của họa sĩ Trần Tiếu Bình (xem thêm).

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2003/7/18/22578.htmlNgày đăng: 14-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.