Vườn thơ Chánh Kiến: Xem tranh “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”Tác giả: Chính Minh

2003-7-12-huihua.jpg

[Chanhkien.org]

Khán hậu “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”

Phong cuồng cự lãng ác,
Hải thiên cánh biến sắc.
Kim liên thác Giác Giả,
Chính niệm định phong ba.

Tạm dịch:

Xem tranh “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”

Cuồng phong nổi sóng ác,
Biển trời càng biến sắc.
Sen vàng chở Giác Giả,
Chính niệm định phong ba.

Ghi chú của người dịch:

“Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”: tên bức tranh của họa sĩ Trần Tiếu Bình (xem thêm).

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2003/7/18/22578.html


Ngày đăng: 14-07-2011