Thi từ khúc: Du tử quyTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Du tử quy

Bất cảm diện Sư lệ,
Thích thích toan tâm phế;
Thụ tử vạn thiên nan,
Mạt liễu tử bất quy.

Diễn nghĩa:

Lãng tử trở về

Không dám nhìn gương mặt Sư phụ rơi lệ,
Bao ưu tư chua xót trào dâng trong lồng ngực;
Lãng tử này đã phải chịu đựng muôn vàn gian khó,
Đến lúc cuối cùng chẳng lẽ không quay trở về.

Tạm dịch:

Trở về nhà

Không dám nhìn Thầy nước mắt rơi,
Ưu tư chua xót đã bao đời;
Xa nhà chịu khổ bao nhiêu nạn,
Chẳng lẽ lưu luyến mãi không rời.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/28/9970.html


Ngày đăng: 02-07-2011