Ảnh: Trường năng lượng[ChanhKien.org]

Ảnh: Trường năng lượng.

Đây là một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc luyện công và được máy ảnh ghi lại.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/20/10201.htmlNgày đăng: 01-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.