Pháp Luân giăng như hoa tuyết rơiTác giả: Tuệ Chỉ

[Chanhkien.org] Tôi đã vô tình chụp được bức ảnh này vào năm 2003, trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tại New York.

Trước đây khá lâu, khi đang luyện công, tôi đã trông thấy một cảnh tượng tương tự như thế này, Pháp Luân giăng như hoa tuyết rơi. Sau đó, chúng chuyển thành các Pháp Luân nhỏ màu vàng kim. Tôi có thể trông thấy kết cấu của từng Pháp Luân một cách rõ ràng, và thậm chí có thể thấy chúng đang xoay chuyển xuôi, xoay chuyển ngược.

Tôi nghĩ rằng khi chân tướng thực sự hiển bày, chúng ta có thể thấy những Pháp Luân huyền diệu và huy hoàng hơn nữa.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2003/4/28/21381.html
http://pureinsight.org/node/1592


Ngày đăng: 20-12-2010