Ảnh: Hình Pháp Luân chụp được tại Hội Sức khỏe Đông phương năm 1993[ChanhKien.org]

Đây là hình ảnh Pháp Luân chụp được tại Hội Sức khỏe Đông phương năm 1993 tại Bắc Kinh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/17/10205.htmlNgày đăng: 29-04-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.