Ảnh: Trường năng lượng xoay tròn[ChanhKien.org]

Ảnh: Trường năng lượng xoay tròn.

Đây là một hiện tượng đặc biệt xuất hiện khi các học viên Pháp Luân Công đang luyện công tại công viên.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/20/10202.htmlNgày đăng: 01-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.