Ảnh: Pháp Luân do đệ tử Đại Pháp chụp được tại Lille, PhápTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Pháp Luân do đệ tử Đại Pháp chụp được tại Lille, Pháp ngày 9/9/2001.

Ngày 9 tháng 9 năm 2001, tại thành phố Lille miền Bắc nước Pháp, trong chiến dịch toàn cầu S.O.S giải cứu khẩn cấp các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Trung Quốc, hình ảnh Pháp Luân đã được một đệ tử Đại Pháp chụp được.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/9/18/11765.htmlNgày đăng: 29-04-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.