Ảnh: Pháp Luân do đệ tử Đại Pháp chụp được tại Lille, PhápTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Pháp Luân do đệ tử Đại Pháp chụp được tại Lille, Pháp ngày 9/9/2001.

Ngày 9 tháng 9 năm 2001, tại thành phố Lille miền Bắc nước Pháp, trong chiến dịch toàn cầu S.O.S giải cứu khẩn cấp các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Trung Quốc, hình ảnh Pháp Luân đã được một đệ tử Đại Pháp chụp được.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/9/18/11765.html


Ngày đăng: 29-04-2011