Nhật ký tu luyện: Dùng chính niệm để diệt trừ tà ác và cứu độ chúng sinhTác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Gần đây, tôi có được một danh sách rất dài về những đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại; tôi cũng biết được một vài đệ tử mà tôi biết cũng đang bị bức hại, mà bao gồm bị bức hại dưới dạng “bệnh tật” và bức hại về kinh tế. Tôi cảm thấy buồn và giận.

Nhưng điều buồn và giận này là dựa vào tình cảm người thường. Tôi thấy buồn vì tôi không làm hết sức mình, và tôi vẫn còn nhiều chướng ngại mà tôi chưa làm sạch, và nó gây ra việc các đệ tử bị bức hại. Hôm nay, tôi biết rất rỏ ràng rằng chúng ta là một đại thể. Sự tức giận của tôi là sự giận dữ của thần. Cách đây mấy ngày, tôi chia xẻ với một đệ tử khác rằng khi mà Giê su và Thích ca mâu ni xuống thế gian để cứu độ loài người và đã gặp rất nhiều nghiệp báo và điều này đã xảy ra; hôm nay đến lúc Pháp Luân Đại Pháp đang phổ truyền rộng rải trong xã hội. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta không nên để trường hợp bức hại này xảy ra. Thực tế là nó đang xảy ra và điều này có dính líu đến các đệ tử chúng ta. Vậy thì phần thần thánh của chúng ta ở đâu? Tôi có thể cảm nhận sự giận dữ của thần trong không gian của tôi. Nó vẫn an hoà, định tĩnh, và sức mạnh vô song này là được làm mạnh bởi chánh niệm mạnh mẽ. Ngay lúc này, nó có thể làm cho tôi rất to lớn tại các không gian khác. Trừ diệt tà ác ngay lúc này chỉ là việc rất dễ dàng. Khi tà ác đến với tôi, chỉ có một điều xảy ra cho chúng là, nó có hai chọn lựa: Bỏ tà ác và theo thiện lương, biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt, hay điều thứ hai, mà sẽ gánh lấy nghiệp báo ngay lập tức. Cách này, một linh thể sẽ bị cảnh cáo rằng tôi không cho phép nó bức hại các đệ tử Đại Pháp một cách lộng hành và không kềm chế được. Chúng ta không cần lễ phép với tà ác. Hay chúng ta không cần miễn cưỡng trừ diệt chúng. Đó là những gì tôi giác ngộ được về chánh niệm. Trong tinh thần này, rất tự nhiên là một người không còn nghĩ nhiều về chính mình nữa. Khi tôi gặp bất cứ ai mà có thiên duyên với chúng ta, tôi chỉ nghĩ có một niệm là Pháp Luân Đại Pháp sẽ chắc chắn cứu độ họ, sự thật của Đại Pháp sẽ chắc chắn cứu độ họ. Khi nào tôi có niệm này, tôi dùng tất cả các nổ lực của tôi và cố gắng mọi cách để cứu độ họ. Chắc chắn là tôi vẫn còn chấp trước. Đôi khi tôi sợ và không tha thứ, nhưng không có gì ngăn cản tôi được. Khi tà ác còn hung ác, thì tôi càng quyết tâm hơn, phải trừ diệt chúng và cứu độ chúng sinh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/8/31/54607.html
http://pureinsight.org/node/5542Ngày đăng: 07-11-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.