Đừng giận hờn người khác, chân tu tâm chính mìnhTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org] Là giận hờn người khác? Hay là tu chính tâm mình? Là ranh giới của người thường với người tu luyện. Tu luyện đã đến thời kỳ cuối cùng Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp mặt Thần nên trổi dậy. Nhưng đồng thời cũng đừng nên cho là giỏi. điều gì cũng khá, đã quyên đi tu chính bản thân. Khi gặp mâu thuẫn giữa quan hệ giao thiệp, đặc biệt là trong gia đình hoặc giữa đồng tu. Thật sự làm được không giận hờn người khác, mà nên thành khẩn tu tâm của chính mình. Đây là tiêu chuẩn rất quan trọng để hành lượng tầng thứ cao thấp của người tu luyện.

1-Lý giải, tin tưởng, khoan dung người khác, sự việc trước sau đều nên giữ gìn một tấm lòng từ bi.

2-Nhìn thấy được lỗi lầm người khác, tìm nguyên nhân chính mình, việc gì cũng đều là tâm thái chính mình dựng nên, kẻ thứ ba khi nhìn thấy mâu thuẫn người khác đều tìm chính bản thân, huống chi người đương sự.

3-Người chung quanh đều là hoàn cảnh tu luyện cho bản thân. Nếu như cả ngày bạn tốt, tôi tốt, đều là những lời khách sáo nịnh bợ, còn tu gì? Gặp phải mâu thuẫn mới nhìn thấy thái độ của người tu luyện, nếu như đều xa rời bạn, không ai giao lưu với bạn, thì không còn có cơ hội đề cao tâm tính.

4-Vui mừng hay không là tình, giận hờn cũng là tình, cũng là nên từ bỏ đi, sớm đã nên xả bỏ cái tình này.

5-Trong mâu thuẫn, nên đem sự nhìn thấy đối phương như thế nào, ngược trở lại nhìn xem bản thân, thì có thể tìm ra vấn đề chính mình.

6-Nếu như đối phương thật sự thoát lời không xứng, đều là bạn nợ họ trước kia, đều là nạn của chính mình, bây giờ là giúp bạn tiêu nghiệp, càng không được nổi giận lên.

7-Đối phương thật sự đã sai, cũng không cần thiết nổi giận. Nếu như đối phương là một người thường, tự có số mạng của họ. Nếu như đối phương là đồng tu, cũng đừng nên cưỡng cầu gì, mỗi người có con đường tu luyện bản thân, lấy ác trả ác, không phải lại đem Đức đẩy trở về chăng?

Dịch từ :

http://big5.minghui.org/mh/articles/2007/10/16/164505.htmlNgày đăng: 31-12-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.