Tu luyện nghiêm túc và không bị nóng giậnTác giả: Một đệ tử tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Có phải tôi chọn lựa bị nổi giận với người khác? Hay tôi nên chọn lựa tu luyện cho chính tôi? Đây là một sự chọn lựa khác nhau giữa người tu luyện và người thường. Chúng ta đã tu luyện khá lâu. Bây giờ là đang ở giai đoạn cuối cùng của thời Chính Pháp. Là những người tu luyện, phần thần thánh của chúng ta phải làm chủ. Về mặt khác, chúng ta không được bị tự mãn hay cảm thấy tự quan trọng và vì thế quên không tu luyện chúng ta. Khi chúng ta gặp xích mích, đặc biệt là với thân nhân trong gia đình hay các bạn đồng tu, chúng ta không được nổi nóng. Ngược lại, chúng ta nên tu luyện bản thân một cách nghiêm túc. Đây là một tiêu chuẩn rất quan trọng đánh giá tầng cấp của người tu.

1. Chúng ta nên hiểu, tin tưởng và tha thứ người khác. Chúng ta nên luôn luôn giữ một tâm từ bi.

2. Khi chúng ta thấy lỗi của người khác chúng ta nên tự nhìn vào trong vì mọi thứ mà chúng ta gặp đều có dính líu đến tâm trí của chúng ta. Khi người thứ ba chứng kiến hai người tu luyện đang cãi nhau, người đó cũng nên tự nhìn vào trong bản thân, cũng giống như hai người đang cãi.

3. Những người chung quanh cho chúng ta nhiều môi trường để tu luyện. Nếu chúng ta tránh né không chỉ rõ những vấn đề hay cứ khen ngợi nhau suốt ngày, thì không có cơ hội nào cho chúng ta tu luyện. Một người tu luyện thật sự phải giữ bình tĩnh và ôn hoà trong những lúc gặp xích mích. Nếu mọi người từ chối không chịu nói chuyện với bạn, thì bạn không có cơ hội để nâng cao tâm tính.

4. Vui vẻ là tình cảm, nổi giận cũng vậy. Chúng ta phải học không nổi giận trong khi quá trình tu luyện. Thật ra, đáng lẽ chúng ta đã trừ bỏ tình cảm và thay vào đó bằng lòng từ bi từ lâu rồi.

5. “Thật là tốt nếu chư vị có thể tự tìm thấy bên trong chư vị những việc mà chư vị tìm thấy nơi người khác. ” (“Nói chuyện với Thời gian” trong Tinh tấn Yếu chỉ)Thì chúng ta có thể nhận thấy được những vấn đề của chúng ta.

6. Nếu một người thật sự sổ sàng với bạn, có thể là bạn nợ với họ trước đây. Đây là nghiệp báo của chư vị. Khi một người sổ sàng với bạn, thì họ đang giúp bạn trừ dứt nghiệp báo, vì thế bạn không được nổi giận nếu không nghiệp sẽ không được tiêu trừ.

7. Nếu một người khi xích mích với bạn thật sự bị sai, thì cũng không cần phải nổi giận. Nếu người đó là người thường, những gì họ làm thì họ phải chịu. Nếu người đó là một người bạn tu, bạn cũng không cần đòi họ xin lỗi và mỗi chúng ta đều có con đường tu luyện riêng của mình. Nếu chúng ta trở nên nổi giận và sổ sàng ngược lại, có phải là chúng ta đang cấp đức cho họ sao?

Dịch từ:

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/11/26/91633.htmlNgày đăng: 19-12-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.