Hiểu biết về sự kính trọng Sư phụ và Đại Pháp sau khi xem phim “Giảng Pháp cho các đệ tử Úc châu”Tác giả: Một đệ tử tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Khi xem băng hình “Giảng Pháp cho các đệ tử Úc châu”, tôi để ý rằng một số đệ tử hỏi Sư phụ những câu hỏi mà chưa nói hết câu hỏi thi Sư phụ ra dấu ngồi xuống. Có nhiều trường hợp khi Sư phụ ra dấu mấy lần để cho họ ngồi xuống, nhưng họ cứ tiếp tục nói hết những gì họ muốn nói. Thật ra, tôi biết ra rằng, trước khi họ nói hết những gì họ muốn hay chỉ khi họ mới mở miệng, Sư phụ đã biết họ muốn nói điều gì rồi. Từ điểm này, câu hỏi đặt ra là không biết rằng người đệ tử đó tin Sư phụ hay không hay không biết người đó có giác ngộ điều này hay không.

Theo thông lệ người thường, điều này có vẻ đơn giản. Nhưng chúng ta không phải là người thường. Chúng ta là những đệ tử, đang đi trên đường để về cõi thần. Những gì Sư phụ dạy chúng ta, chúng ta nên làm. Điều này cũng chứng tỏ thái độ chúng ta có kính trọng Sư phụ hay Pháp không.

Khi tôi thấy rằng những đệ tử nọ không thể chờ đến lượt của họ nói với Sư phụ. Tôi cảm thấy rất buồn vì điều này chứng tỏ không kính trọng với Sư phụ. Nếu họ là những người thường, có thể chúng ta không cần phải nói. Nhưng nếu bạn xem mình là một đệ tử Đại Pháp trong tâm bạn, thì điều này không đúng. Nó cũng là vấn đề bạn có tin tưởng vào Đại Pháp và giác ngộ về Đại Pháp không.

Theo tôi hiểu thì chúng ta phải qùy xuống lắng nghe Sư phụ khi Sư phụ giảng Pháp. Chúng ta có cơ hội chứng kiến được lòng từ bi vô biên của Đại Pháp này và vì thế chúng ta có thể ngồi xuống và lắng nghe lời giảng Pháp từ bi của Sư phụ. Đây đã là một món quà vô giá từ thần thánh cho người thường. Chúng ta nên trân quý cơ hội được nghe Sư phụ giảng Pháp.

Tôi cũng là một đệ tử lâu năm đã tham gia các lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Trung Quốc. Tôi nhớ là tôi thật sự muốn quỳ xuống để lắng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ vì đó là một món quà lớn từ Sư phụ. Mỗi lần các lời giảng của Sư phụ làm sáng tỏ các mê lầm của tôi, tôi lập tức chấp tay trước ngực một cách kính cẩn. Để phù hợp với nghi thức người thường, tôi không quỳ xuống. Tôi cảm thấy rằng tôi đang ở thiên đường trong những lúc như vậy. Tôi cảm thấy được cao quý vô ngần khi nghe được các Pháp từ Phật giới. Có một lần tôi được nghe các đệ tử được mở thiên nhãn nói rằng tất cả các thần, thánh đều lắng nghe bài giảng đang qùy xuống trong lớp học. Các đệ tử Đại Pháp có thể theo Sư phụ để Pháp Chánh như người thường. Xin chúng ta hãy trân quý cơ hội ngàn ngàn năm một thuở này. Chúng ta hãy cùng nhau kính trọng Sư phụ và Pháp.

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/20/164844.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5048Ngày đăng: 04-12-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.