Một vài hiểu biết về chính niệm là gìTác giả: Một đệ tử từ Đài Loan

[Chanhkien.org] Chính niệm là ý niệm và sự hiểu biết ngay Chính của bậc giác ngộ. Nó cũng giống như từ quan điểm của Pháp. Tuy nhiên, một khi chúng đi vào đời sống hằng ngày, quan niệm này dường như bị lầm lộn và mất. Trong một thời gian rất dài, tôi nghĩ rằng “không sợ” như là một sự phản ảnh của Chính niệm mạnh mẽ. Sau đó, tôi thấy rằng điều đó không đúng. Vậy thì, “ý niệm của bậc giác ngộ” là gì”. Các bậc giác ngộ sẽ xử sự những việc này ra sao” ? Sự hiểu biết “đúng đắn” là gì?

Một ngày khi tôi đang học Pháp, tôi đọc một ví dụ của Sư phụ trong bài giảng của Ngài “Trong một trường hợp bị nứt xương, bệnh nhân không thể xếp các xương bị bể trước khi nó được băng bó.” Sau khi suy nghĩ về ví dụ này, tôi hiểu rằng Chính niệm là nếu một người nghĩ rằng “xem mình như là Thần thật sự và không nghĩ ngợi điều gì cả” dưới hoàn cảnh bị khủng bố (“Giảng Pháp tại San Francisco, 2005”).

Hôm nay, tôi xem cuốn phim “Pháp Luân Đại Pháp – Giảng Pháp cho các đệ tử Úc châu. ” Sư phụ nói về có Chính niệm mạnh và lòng từ bi đối với mọi người và đối với các đệ tử.

Cuối cùng tôi hiểu dược làm thế nào để làm việc hằng ngày với Chính niệm. Đối với cuộc khủng bố, chúng ta không nghĩ về nó. Chúng ta chỉ làm tốt ba điều và chỉ có Đại Pháp và chúng sinh trong tâm chúng ta mà không nghĩ đến chính mình. Khi có sự hiện diện của chúng sinh, bao gồm cả các đệ tử, chúng ta phải tử tế và thông cảm và hoàn toàn từ bi, nhẫn nhục và tha thứ.

Thật ra “nghĩ đến người khác trước và nghĩ đến ta sau cùng” và “không được gì và vô ngã” đều là Chính niệm. Từ bi với người khác cũng là Chính niệm.

Tôi nhớ rằng tôi thường cảm thấy một số đệ tử làm việc với sự quy định theo người thường. Ví dụ, chúng ta không nên đứng một số chỗ, chúng ta không nên đặt các biểu ngữ tại một số nơi và chúng ta không nên phát tài liệu tại những nơi như… Tôi nghĩ rằng các đệ tử này không có đủ Chính niệm. Tôi nghĩ rằng chúng ta làm bất cứ ở đâu, nếu chúng ta không làm cản trở giao thông. Tôi không cần nghĩ đến cảm giác của các nhân viên quản lý. Đôi khi tôi còn cãi với họ. Tôi xem tôi có Chính niệm mạnh mặc dầu tôi thật sự cãi với họ.

Bây giờ tôi biết rằng chỉ có lòng từ bi và vô ngã mới có thể thay đổi được ngươì khác và môi trường chung quanh.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/30/48649.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5019Ngày đăng: 10-12-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.